Archiwum

Powered by mod LCA

Zdobądź grant 30 000 EURO na START.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w programie grantowym realizowanych w ramach inicjatywy Climate-KIC.

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KWALIFIKOWANYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce program prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Do kogo skierowany jest program:

Program przeznaczony jest dla:

 • początkujących firm (MŚP istniejący na rynku do 3 lat),
 • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
 • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

Accelerator Programme podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym etapie pomysłodawcy objęci są wsparciem z zakresu tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego, w drugim z zakresu sprzedaży, natomiast w III etapie z zakresu pozyskania inwestora.

 

Granty:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys EUR (netto). Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej. Zarówno o formie jak i rodzaju działalności decyduje grantobiorca.

W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 94 tys. EUR

Granty mogą zostać przeznaczone na:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle,
 • rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu.

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
 • koszty utrzymania i bieżącej dzielności firmy
 • badania naukowe (realizowane przez pracowników firmy lub firmy zewnętrzne)
 • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

 

Venture Competition:

Każdego roku finalista programu grantowego otrzymuje możliwość udziału w Venture Competition.

Venture Competition organizowane jest podczas Festiwalu Innowacji, któremu w 2016 roku nadano nazwę Climate Innovation Summit. Zmiana nazwy związana jest z pomysłem powiązania dorocznych spotkań Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Climate-KIC – zwanych dotychczas Festiwalami Innowacji – z konferencjami klimatycznymi Narodów Zjednoczonych (United Nations Climate Change Conferences). Najważniejszym wydarzeniem festiwalu jest niewątpliwie Venture Competition, konkurs z udziałem pomysłodawców oraz inwestorów z całego świata.

W ubiegłym roku konkurs Venture Competition odbył się we Frankfurcie. Nagrodami w konkursie były granty/projekty o wartości 80 i 50 tysięcy euro na rozwój pomysłu oraz 2 x 10 tys. euro na promocję przez firmę PR z Londynu

Więcej informacji nt. Venture Competition 2017 zostanie opublikowanie w późniejszym okresie.

Organizator konkursu pokrywa koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów czy własności intelektualnej.

Szkolenia (Masterclasses) realizowane dla uczestników Acceleration Programme prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu w Harwardzie czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenia typu.

Szkolenia krajowe w tym roku realizowane będą m.in. przez naszych partnerów: Ernst&Young oraz Radio Wrocław.

Nasze szkolenia: (link: http://www.climate-kic.org/events/#Masterclasses )

 

REKRUTACJA:

Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłania na jeden z poniższych adresów mailowych.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 9 MAJA 2017 ROKU

Zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Pająk - Kierownik projektu
tel.: (74) 648 04 45
tomasz.pajak@darr.pl

Damian Sowa
tel.: (74) 648 04 18
damian.sowa@darr.pl

Katarzyna Kowalska
tel.: (74) 648 04 43
katarzyna.kowalska@darr.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00

Biuro projektu:
DARR S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
www.darr.pl
darr@darr.pl

 CL

Keep up with Climate-KIC's latest on: facebook  linkedin  twitter  youtube

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2