Archiwum

Powered by mod LCA

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego

Projekt nr POKL 08.01.02-02-069/09 „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy", realizowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Partnerstwie, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie".

 

W dniach 10, 13 I 14 czerwca 2011r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój odbyło się piąte posiedzenie czteroosobowej Komisji Oceny Wniosków, zorganizowane w ramach w/w projektu.

1. Podczas posiedzenia ocenie poddano 24 Wnioski (każdy wniosek oceniany przez 2 osoby):
- 11 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
- 11 Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
- 2 Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
2. Wyniki oceny formalnej 11 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
-10 wniosków przeszło ocenę pozytywnie,
- 1 wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej.
3. Wyniki oceny merytorycznej 10 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
- 9 wniosków przeszło ocenę pozytywnie, czyli uzyskało punktację ponad minimalne wymagania, tj. ponad 40 pkt i zostało rekomendowanych do dofinansowania,
- 1 wniosek został oceniony negatywnie i nie przyznano dofinansowania.
Lista rankingowa wniosków wraz z przyznaną punktacją oraz kwotami przyznanego dofinansowania stanowi Załącznik nr 1 do Informacji.
4. Wyniki oceny formalnej 9 wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:
- 9 wniosków przeszło ocenę pozytywnie.
5. Wyniki oceny merytorycznej 9 wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:
- 8 wniosków przeszło ocenę pozytywnie, czyli uzyskało punktację ponad minimalne wymagania, tj. ponad 40 pkt i zostało rekomendowanych do dofinansowania,
- 1 wniosek został oceniony negatywnie i nie przyznano dofinansowania.
6. Wyniki oceny formalnej 2 wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:
- 2 wnioski przeszły ocenę pozytywnie,
7. Wyniki oceny merytorycznej 2 wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:
- 2 wnioski przeszły ocenę pozytywnie, czyli uzyskały punktację ponad minimalne wymagania, tj. ponad 40 pkt i zostały rekomendowane do dofinansowania w kwocie nie większej niż 3 404,80 zł/przedsiębiorca.
Lista rankingowa wniosków wraz z przyznaną punktacją oraz kwotami przyznanego dofinansowania stanowi Załącznik nr 3 do Informacji.

Załączniki:
1. Lista rankigowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.
2. Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

3. Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Osoby, które pozytywnie przeszły ocenę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz o przyznanie wsparcia pomostowego, proszone są o niezwłoczny kontakt z Panem Markiem Kosińskim:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
pokój A 110,
telefon 074 648 04 35,
e-mail marek.kosinski@darr.pl

16.06.2011; Aktualizacja 20.06.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2