Archiwum

Powered by mod LCA

DARR SA REALIZUJE CIAGŁY NABÓR TRENERÓW DO WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACI KONTRAKTU na świadczenie działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osoby długotrwale bezrobotne odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej (Znak postępowania zam. publ. 33/2014).

Głównym celem realizacji kontraktu jest doprowadzenie uczestników wsparcia do zatrudnienia a wszystkie działania aktywizacyjne będą zmierzały do integracji z rynkiem pracy jak największej liczby uczestników (co najmniej 50% osób pozyska zatrudnienie). Kontrakt obejmuje realizację wsparcia dla ogółem 1510 osób długotrwale bezrobotnych z czterech powiatów: zgorzeleckiego, lubińskiego, wołowskiego, ząbkowickiego. Osoby posiadające status „osoby bezrobotnej" zostaną skierowane do DARR jako wykonawcy kontraktu przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Poszukujemy w szczególności:
Specjalistów z zakresu poradnictwa zawodowego (Doradców zawodowych/ Psychologów)
Wymagania:
• wykształcenie wyższe (kształcenie lub dokształcające kierunkowe lub uzupełniające w zakresie objętym usługą),
• nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego/ wsparcia psychologicznego (praktyczna umiejętność diagnozy kompetencji oraz tworzenie profilu kompetencyjnego) dla osób mających szczególne problemy na rynku pracy (za osoby mające szczególne problemy na rynku pracy uważa się osoby, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia);
Specjalistów z zakresu integracji społecznej i wzrostu motywacji (Coach)
• wykształcenie wyższe;
• nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego/integracji społecznej lub Coachingu;

Specjalistów z zakresu integracji zawodowej (Job Coach)


Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w zakresie pośrednictwa pracy,
• nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia i lokowania ich na rynku pracy;

Konsultantów ds. pracodawców

Wymagania:
• umiejętność budowania relacji,
• umiejętności negocjacji,
• komunikatywność,
• doświadczenie w zakresie współpracy z pracodawcami,
• znajomość lokalnego/regionalnego rynku pracy,
• nastawienie na realizację celów (osiąganie efektów),
• mobilność, dyspozycyjność,
• dyspozycyjność,

Poszukujemy także:


Pracowników/Specjalistów do Biur Obsługi Bezrobotnych
Wymagania:
• wykształcenie wyższe (minimum licencjat),
• znajomość charakterystyki pracy biurowej i obsługi klienta,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, Internet i urządzeń biurowych,
• komunikatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy,
• umiejętność pracy pod presja czasu,
• umiejętność pracy z trudnym klientem,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury na eksperta prosimy o przesłanie wypełnionego wzoru „formularza CV" wraz z wypełnioną „deklaracją współpracy" na adres e-mail: karolina.stefanska@darr.pl
W razie pytań prosimy o kontakt:
Karolina Stefańska – Specjalista ds. Inicjatyw Gospodarczych tel. 74 64 80 431
Mariola Stanisławczyk – Kierownik Pionu Centrum Projektów Rozwoju Regionalnego tel. 74 64 80 411

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2