Archiwum

Powered by mod LCA

W imieniu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz Portalu www.naszbiznes24.pl zapraszamy przedsiębiorców i samorządy do udziału w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym „Gwiazdy Biznesu".

www.1jpg

Rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach: Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi, Pierwszy Biznes i Osobowość.

 

Zgłoszenia przyjmowane są bezpłatnie w terminie do 3 kwietnia 2015r. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Finałowej, zaplanowanej na 17 kwietnia 2015r. w Wałbrzychu w Starej Kopalni.

Realizując swoje cele statutowe, w których priorytetem są rozwój i promocja postaw przedsiębiorczych, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Portal www.naszbiznes24.pl (będący własnością fundacji FRW) po raz pierwszy organizują Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu". Do udziału w bezpłatnej rywalizacji w ramach „Gwiazd Biznesu 2015" zaproszone są firmy i samorządy z terenu całego Dolnego Śląska, a zwycięzców wybierze Kapituła Konkursu. Oceniane będą aktywności podejmowane w 2014 roku.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Laureaci otrzymają statuetki wykonane przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich, artystkę-rzeźbiarkę autorkę m.in. prestiżowego Fryderyka.

Ponadto, podczas gali finałowej rozstrzygnięty zostanie konkurs Funduszu Regionu Wałbrzyskiego dla uczniów, absolwentów i osób bezrobotnych pod nazwą „Pomysł na biznes". Jego ideą jest pobudzenie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi, a głównym zadaniem konkursowym będzie stworzenie biznesplanu – ciekawego pomysłu na debiut gospodarczy. Nagrodami dla zwycięzców są granty finansowe ufundowane przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Wielka gala finałowa „Gwiazd Biznesu" zaplanowana jest na piątek, 17 kwietnia 2015r. w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Kategorie i ocena
Laureatów Kapituła Konkursu wybierze spośród zgłoszonego do udziału grona przedsiębiorców z regionu dolnośląskiego, w następujących kategoriach:
Mikro Firma
Mała Firma
Średnia Firma
Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Samorząd Przyjazny Biznesowi
Pierwszy Biznes
Osobowość
Ocena kandydatów odbywała się będzie w punktacji, w skali 0-5 pkt.

W przypadku kategorii dotyczących mikro, małych i średnich firm pod uwagę brane będą m.in. sytuacja finansowa podmiotu, realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług, pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki, społeczna odpowiedzialność biznesu.

W kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie Kapituła zwróci uwagę na: inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy, społeczną odpowiedzialność firmy wobec pracowników, etykę w biznesie w kontakcie z kontrahentami, działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.

W kategorii Samorząd Przyjazny Biznesowi oceniane będą: strategia rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości, warunki stwarzane przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie, realizowane inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, przeznaczone środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości.
Celem tej kategorii Pierwszy Biznes jest wyłonienie podmiotu, który wdraża najbardziej oryginalny pomysł na biznes, który wyróżnia go spośród konkurencji i tym samym ma ogromne szanse na powodzenie.

Nagrodę w kategorii Osobowość otrzyma osoba, która angażowała się w projekty związane z gospodarką oraz wspieraniem przedsiębiorczości na terenie województwa dolnośląskiego.

Kapituła Konkursu
Wyboru wszystkich laureatów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych przedstawicieli podmiotów gospodarczych i instytucji. W skład Kapituły weszli:
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski
Dariusz Wieloch – Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego
Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha
Robert Jagła – Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
Rafał Jurkowlaniec - Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Barbara Kaśnikowska - Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Artur Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Związku Dolnośląscy Pracodawcy
Sławomir Hunek – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Andrzej Zibrow – dyrektor generalny Coal Holding Sp. z o.o.
Andrzej Warzecha – Prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria" S.A
Paweł Bojarski – wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska.

Zgłaszanie kandydatów
Do udziału w Plebiscycie zgłaszać się mogą podmioty mające siedzibę na terenie Dolnego Śląska lub prowadzące działalność gospodarczą na tym terenie, m.in.: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz organizacje promujące przedsiębiorców.

Ankiety należy przesłać mailowo na adres: gwiazdy@frw.pl  bądź składać osobiście w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
do dnia 3 kwietnia 2015 r.

Szczegóły, regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.naszbiznes24.pl

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2