Archiwum

Powered by mod LCA

Przedsiębiorco aplikuj do konkursu dla innowacyjnych firm do 23 marca 2015 r.


Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu „Inicjator Innowacji", którego celem jest promocja innowacyjności na polskim rynku. Organizatorem konkursu jest tygodnik Newsweek Polska a partnerem merytorycznym firma doradcza PwC. Organizatorzy pragną wyłonić i docenić te organizacje, dla których szeroko pojęta innowacyjność jest motorem działania.

Uczestnicy Konkursu
Zapraszamy wszystkie organizacje prowadzące działalność innowacyjną niezależnie od rozmiaru, formy własności i sektora gospodarki. Zgłoszenia będą ocenianie w 4 kategoriach:
- duże przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat
- małe i średnie przedsiębiorstwa powyżej 2 lat
- start-upy (firmy utworzone nie wcześniej niż 2 lata przed rokiem podlegającym ocenie)
- innowacyjny projekt roku – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez naukę i biznes.

Do konkursu zapraszamy małe i średnie firmy, duże przedsiębiorstwa, świat nauki oraz start-upy które m.in.:
- odniosły konkretne sukcesy rynkowe dzięki inwestowaniu w działalność innowacyjną i konsekwentnie dalej ją rozwijają;
- wykorzystują prowadzenie prac badawczo – rozwojowych do wprowadzania na rynek nowych produktów i usług;
- stworzyły nowe rozwiązania, technologie, produkty i usługi wprowadzone następnie na rynek;
- wprowadzają innowacyjne rozwiązania w sferze organizacji przedsiębiorstwa, marketingu, czy związane z działalnością społeczną;
- dzięki efektywnie przeprowadzonemu procesowi innowacyjności zwiększają swój udział w rynku, obroty i rentowność, a w konsekwencji – zyskują przewagę nad konkurentami;
- posiadają zdolność wykorzystania wewnętrznej kreatywności przedsiębiorstwa i przekucia jej na nowe, praktyczne rozwiązania.
Wyboru najbardziej innowacyjnych firm - zgodnie z założeniami zawartymi w regulaminie konkursu - dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli biznesu, nauki oraz instytucji publicznych.

Ogłoszenie wyników i nagrody
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek dla zwycięzców będzie mieć miejsce na przełomie maja i czerwca br.
Termin nadesłania ankiety w systemie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego upływa dnia 23 marca 2015 r.

W celu zgłoszenia swojego udziału do konkursu należy wypełnić ankietę on-line dostępną na poniższej stronie:
www.newsweek.pl/innowacje

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt:
Barbara Peć
tel: +48 519 507 467
e-mail: barbara.pec@pl.pwc.com

Definicja innowacyjności przyjęta na potrzeby konkursu:
Istotą innowacji jest możliwość wykorzystania jej dla celów usprawnienia działania przedsiębiorstwa lub poprawy jego pozycji na rynku. Innowacyjność w przedsiębiorstwach przyjmuje postać całościowego procesu, którego efektywne przeprowadzenie pozwala na określenie niezagospodarowanych nisz rynkowych, a następnie na opracowanie nowych rozwiązań i produktów, dzięki którym możliwe jest ich zapełnienie. Dlatego też charakter innowacji mają wszelkie nowe rozwiązania, technologie i produkty, które zostały wdrożone do produkcji i wprowadzone na rynek, jak również rozwiązania innowacyjne w sferze organizacji przedsiębiorstwa, marketingu, czy w końcu związane z jego działalnością społeczną. Dzięki efektywnie przeprowadzonemu procesowi innowacyjności, przedsiębiorstwa zwiększają swój udział w rynku, zwiększają obroty i rentowność, a w konsekwencji – zyskują przewagę nad konkurentami. Z tej perspektywy za innowacyjność można uznać zdolność wykorzystania wewnętrznej kreatywności przedsiębiorstwa i przekucia jej na nowe, praktyczne rozwiązania.
W konkursie przyjęto skrót B+R+I na określenie całości związanej z działalnością innowacyjną, a w jej zakresie szczególnie z działaniami badawczo – rozwojowymi.

 


 

een darr

Enterprise Europe Network –
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel/Faks: 074 64 80 400,
www.darr.pl
www.westpoland.pl
www.een.org.pl
een.ec.europa.eu  

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2