Archiwum

Powered by mod LCA

Ponad 4 000 000 złotych do dyspozycji przedsiębiorców.

 Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że do 21 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie prowadzić nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Do dyspozycji przedsiębiorców w 2015 r. jest kwota 4.120.000 zł.


Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą aplikacji Generator Wniosków, a następnie dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców.


O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną oraz posiadający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków – edycja 2015 r.
Wsparcie w ramach Programu może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1) opracowanie:
a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2) wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet programu Wsparcie w ramach dużego bonu w 2015 roku przeznaczony na wsparcie dla przedsiębiorców wynosi 4 120 000 zł.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest w formie refundacji.
Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu prosimy kierować na adres e-mail: een@darr.pl lub telefonicznie podnumerem:74 64 80 438

 

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

een darr

Enterprise Europe Network - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel/Faks: 074 64 80 400,
http://www.darr.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2