Archiwum

Powered by mod LCA

Zaproszenie na szkolenie pt. "Bezpieczeństwo substancji chemicznych. Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń UE dotyczących bezpieczeństwa posiadania, stosowania i obrotu substancjami i mieszaninami".


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, pełniące rolę Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki zapraszają na szkolenie pt. "Bezpieczeństwo substancji chemicznych. Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń UE dotyczących bezpieczeństwa posiadania, stosowania i obrotu substancjami i mieszaninami".


Szkolenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 w Szczawnie- Zdroju, w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno - Zdrój, w godzinach 9.00 do 16.15.


Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli przedsiębiorstw – uczestników łańcucha dostawczo-odbiorczego chemikaliów, czyli firm produkujących, używających i obracających substancjami oraz mieszaninami, w tym substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, a także firm doradczych specjalizujących się w tematyce substancji chemicznych, mających siedzibę w woj. dolnośląskim, opolskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.
Prelegentami będą specjaliści z Centrum ds. REACH i CLP, Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Służby Celnej, przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw branży chemicznej.


Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
a) Chemikalia jako narzędzie wykroczeń, nadużyć i przestępstw, popełnianych świadomie i nieświadomie, w tym wykroczeń przeciw prawu polskiemu i UE, zwłaszcza w związku z rozporządzeniami 98/2013, 649/2012 i 428/2009.
b) Działania zagrożone karami w postępowaniu administracyjnym i karnym.
c) Bezpieczeństwo chemiczne jako efekt wspólnego działania państwa i przedsiębiorcy.
d) Sposoby budowania bezpieczeństwa w firmie.


W wyniku udziału w szkoleniu przedsiębiorca otrzymuje: wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zasobów firmy i chemikaliów w obrocie towarowym, dostęp do internetowej sieci uczestników, przez którą udostępniane są materiały informacyjne i szkoleniowe oraz otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego" („Towards the chemical security culture") współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ramowego zapobiegania i walki z przestępczością zarządzanego przez Dyrektoriat Generalny DG HOME Komisji Europejskiej oraz projektu Enterprise Europe Network, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME oraz budżetu państwa.


Szkolenie jest dla uczestników bezpłatne!


Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na adres elektroniczny karolina.sobocinska@darr.pl lub faksem na numer 74 648 04 17.
Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpływu formularzy zgłoszeniowych.
Do pobrania:
- Program
- Formularz zgłoszeniowy

Nota biograficzna o koordynatorze projektu:

Mgr inż. Lesław Górniak – koordynator projektu, jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku głównego specjalisty w Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Od ponad pięciu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa obrotu substancjami podwójnego zastosowania, towarami strategicznymi oraz prekursorami materiałów wybuchowych. Prowadzony przez niego projekt „Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego" ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa posiadania, używania i obrotu chemikaliami i dotyczy każdej firmy, której działalność obejmuje powyższe zagadnienia.

 

een darr

Enterprise Europe Network - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel: 74 64 80 400,
Fax: 74 64 80 417
http://www.darr.pl
http://een.ec.europa.eu
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2