Archiwum

Powered by mod LCA

Komisja Europejska sfinansuje koszty podróży i zakwaterowania na ICT Event 2015 dla osób chcących nawiązać kontakty i zaprezentować swoje pomysły projektowe w Programie Horyzont 2020.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej z Warszawy zaprasza przedsiębiorców z Dolnego Śląska z branży ICT do wypełnienia formularza dotyczącego wydarzenia pn. ICT 2015 Innovate, Connect, Transform, który odbędzie się w dniach 20-22.10.2015, w Lizbonie.


ICT Event (ICT 2015 Innovate, Connect, Transform) to okazja do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT, w ramach Programu Horyzont 2020. Podczas sesji networkingowych będzie istniała możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów pod przyszłą współpracę.

W celu umożliwienia nawiązania kontaktów i prezentacji pomysłów projektowych z obszaru ICT, KE wzorem lat ubiegłych, oferuje pokrycie kosztów wyjazdu i zakwaterowania dla naukowców i przedsiębiorców z nowych krajów członkowskich.

Finansowanie może objąć 23 osoby z Polski.

Zasady dofinansowania określone przez KE :
o Koszty hotelu: 3 noclegi opłacone przez KE;
o Koszty transport: przejazd pociągiem (pierwsza klasa) lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna); nie przewiduje się zwrotu kosztów w przypadku przejazdu samochodem, autobusem czy taksówką;
o Agencja turystyczna obsługująca KE skontaktuje się z każdym wyselekcjonowanym uczestnikiem indywidualnie w celu uzgodnienia szczegółów przejazdu i zakwaterowania;
o Wyselekcjonowane osoby nie mogą we własnym zakresie ani rezerwować hotelu, ani też rezerwować i opłacać biletów za przejazd, ponieważ w takim przypadku Komisja Europejska nie udzieli dofinansowania;
o W przypadku rezygnacji z udziału lub zamiany zaproszonej osoby należy odpowiednio wcześniej powiadomić KE za pośrednictwem eksperta z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
o Zmiany po dokonaniu rezerwacji przelotów nie będą możliwe.

W celu wyłonienia osób, które zostaną zgłoszone do dofinansowania przez KE, kandydat musi zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE (KPK PB UE) swoją kandydaturę wysyłając następujące informacje:


• Wypełniony, kompletny formularz – PARTICIPANT FORM zawierający:
o Wypełniony profil organizacji (max. 2000 znaków) uwzględniający działania danej organizacji w obszarze ICT lub w obszarze, w którym technologie ICT mogą mieć zastosowanie (transport, energia, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo itp.);
o Zaznaczenie obszaru tematycznego/obszarów tematycznych zainteresowanej organizacji;
o Deklarację o gotowości wygłoszenia prezentacji podczas spotkania (max. 5 min. prezentacja) zawierającą wstępne informacje o pomyśle projektowym w obszarze ICT lub w obszarze, w którym technologie ICT mogą mieć zastosowanie (transport, energia, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo itp.);
o Deklarację o gotowości wzięcia udziału w sesjach brokerskich (B2B), podczas których będzie możliwość bilateralnych spotkań (max. 30 min.)

• Wypełniony, kompletny formularz – TRAVEL FORM zawierający informacje, z jakiego miasta będzie planowany wylot (informacja niezbędna dla agencji organizującej wyjazd).
KPK PB UE wspólnie z MNiSW przeprowadzi weryfikację zgłoszeń i wyłoni listę główną (23 osoby).
Zasady weryfikacji zgłoszeń:
o Oferta finansowania kosztów podróży i zakwaterowania ze strony KE skierowana jest do naukowców i przedsiębiorców, którzy wyrażą gotowość do prezentacji podczas sesji tematycznych swojej organizacji i pomysłów projektowych związanych z obszarem ICT (max. 5 min. prezentacja);
o Z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba;
o Pierwszeństwo będą miały osoby, które w poprzednich latach nie uzyskały dofinansowania;
o Kolejność nadesłanych kompletnych zgłoszeń będzie brana pod uwagę. Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę.
o Na zgłoszenia czekamy max. do 13.05.2015. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

Terminy:


13.05.2015 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
14.05.2015 – wyłonienie listy uczestników i wysłanie powiadomienia do wyselekcjonowanych osób;
15.05.2015 – wysłanie listy wyłonionych uczestników do KE.

Do niniejszej wiadomości dołączone są 2 formularze:

1. ICT_2015_PARTICIPANT FORM
(dostępny pod linkiem: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/ICT_Event2015_Participant_From.dotx
w którym należy wybrać obszar tematyczny ICT, określić swój obszar kompetencji, obszar swoich zainteresowań, a także przedstawić pomysł projektowy, który będzie prezentowany podczas sesji tematycznych.
2. ICT_2015_TRAVEL_FORM
(dostępny pod linkiem: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/ICT_Event_Travel_Form.xlsx
w którym kandydaci powinni podać swoje dane teleadresowe i określić miejsce, z którego zaczną podróż.

Wypełnione formularze prosimy odesłać najpóźniej do 13.05.2015, na adres malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

Więcej informacji:
Marek Stankiewicz
e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl , tel. 74 64 80 446

een darr

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2