Archiwum

Powered by mod LCA

W dniu 30 września 2015 r ogłoszony został pierwszy konkurs o Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, którzy zrealizują inwestycję na terenie Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne przyczyniające się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej polegającej np. na:

  • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzi Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji System Oceny i Naboru Wniosków dostępnej na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/.

 

Wniosek należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

 

Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.5 Poddziałania 1.5.2 Schematu 1.5.A trwa 8 dni kalendarzowych. Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) rozpocznie się w dniu 30.11.2015r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 07.12.2015r. godz. 15.00

 

WAŻNE: Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze wynosi równowartość 10 575 000 EUR. (po przeliczeniu wg kursu 1 EUR = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015r.) alokacja w PLN wynosi 44 843 288 PLN).

 

Poziom dofinansowania wynosi:

  • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
  • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Wszystkie pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu można kierować do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez:

  • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
  • telefon: 74 64 88 559
  • lub bezpośrednio w siedzibie: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

 

Więcej informacji na stronach:

  1. http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aw/
  2. www.mapadotacji.gov.pl

 

DARR S.A silnie rekomenduje przedsiębiorcom Aglomeracji Wałbrzyskiej udział w Działaniu 1.5 RPO WD ZIT poprzez przygotowanie i złożenie projektów zakładających wdrożenie innowacyjnych zmian produktów
bądź procesu ich wytwarzania.

Aglomeracja

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2