Archiwum

Powered by mod LCA

Od diagnozy po strategię wzrostu. Bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo,

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. To ostatnia szansa na skorzystanie z BEZPŁATNEGO wsparcia ze środków unijnych poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013. Projekt nie wymaga wkładu własnego od uczestników a działania realizowane są w ramach pomocy de minimis.

mapit

OSTATNIE DNI REKRUTACJI – NIE ZWLEKAJ!

MAP-iT jest to unikalny na rynku polskim program szkoleniowo-doradczy, w ramach którego przedsiębiorstwa z obszaru wysokich technologii poznają metody i narzędzia aby jeszcze efektywniej zarządzać swoim rozwojem i stać się „gazelami" biznesu.

Nasza BEZPŁATNA pomoc obejmuje:
1. Indywidualną diagnozę
2. E-learning
3. Doradztwo i opracowanie oraz wdrożenie efektywnej Strategii Rozwoju.

Projekt jest skierowany dla firm:

 • które działają min. 3 miesiące i powstały po 2009 roku;
 • mikro i małych (zatrudniają od 0 do 49 osób);
 • działają w sektorze wysokich i średniowysokich technologii zgodnie z klasyfikacją OECD oraz Eurostat (wykaz PKD poniżej):

            • 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
            • 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
            • 30.3 – produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,
            • 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
            • 25.4 – produkcja broni i amunicji
            • 27 – produkcja urządzeń elektrycznych
            • 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
            • 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
            • 30.2 - produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
            • 30.4 - produkcja wojskowych pojazdów bojowych
            • 30.9 – produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
            • 32.5 – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
            • 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
                     nagrań dźwiękowych i muzycznych
            • 60 – nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
            • 61 – telekomunikacja
            • 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
            • 63 – działalność usługowa w zakresie informacji
            • 72 – badania naukowe i prace rozwojowe

 • Wprowadzają innowacje*.

*INNOWACJA - wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.map-it.pl

MAP-iT wspomaga ocenę obszarów problemowych dla mikro i małych przedsiębiorstw, tzw. 4M (Market - Management - Model – Money). Dzielimy się wiedzą dotyczącą:

 • dostosowania oferty rynkowej;
 • zarządzania;
 • dostępu do nowych źródeł finansowania;
 • utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Projekt „MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw" jest realizowany na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

parp

Projekt realizowany jest przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:

 • najstarszą organizację pracodawców w Polsce – działa od 1989 r.
 • zrzeszającą ponad 10 tys. firm, które łącznie zatrudniają ok. 5 mln pracowników.
 • uznanego partnera społeczno-gospodarczego w Polsce i Europie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.map-it.pl
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.map-it.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 22/518 87 78, 22/828 84 37 lub pod adresem mailowym: kontakt@mapit.pl

Serdecznie zapraszamy.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2