Archiwum

Powered by mod LCA

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej obejmująca administrowanie i utrzymanie strony internetowej na potrzeby projektu „Increasing the labour market relevance of VET provision and reducing skills mismatches and shortages in the new booming "Sharing Economy" sector" (SHARING SKILLS), realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Erasmus+".

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2015r. do godz. 12:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A205/206) lub przesyłać listownie na adres Zamawiającego: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój lub na adres poczty elektronicznej: eic@darr.pl

Dokumenty związane z postępowaniem:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Formularz oferty w formie edytowanej


 

Zamawiający niniejszym informuje iż z powodu problemów technicznych zamieścił niepełną treść zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe

 

ersmus

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2