Konferencja pt. Wsparcie biznesu z programów UE. Dziś i jutro. Szczawno-Zdrój, 20 maja 2014 roku

RELACJA VIDEO Z WYDARZENIA - CZĘŚĆ 1
RELACJA VIDEO Z WYDARZENIA - CZĘŚĆ 2

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., wspólnie z Partnerami: Enterprise Europe Network przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w Związku Banków Polskich zaprasza do udziału w konferencji pt. "Wsparcie biznesu z programów UE. Dziś i jutro", odbywającej się w ramach Dolnośląskich spotkań biznesowych.

Konferencja organizowana jest dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego.

Na konferencji przedsiębiorcy otrzymają informację m.in. na temat:
- dostępnego wsparcia unijnego dla przedsiębiorców
- jedynych bezpłatnych gwarancji inwestycyjnych dla firm
- wsparcia z nowych programów Unii Europejskiej

Wydarzenie jest organizowane pod Patronatem:

W wydarzeniu weźmie udział Pani Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Wydarzenie odbywa się w następujących terminach i miejscach.
• 20 maja 2014 roku - Szczawno-Zdrój
• 21 maja 2014 roku - Wrocław
• 23 maja 2014 roku - Legnica

Wydarzenie w Szczawnie-Zdroju, które odbędzie się w dniu 20 maja 2014 roku, jest ulokowane w Dolnośląskim Parku Technologicznym, ul. Szczawieńska 2.

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM wydarzenia.

Zgłoszenia prosimy przesłać na FORMULARZU. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl, Faks: 074 64 80 451

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 15 maja 2014 roku, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie wcześniejsze zamknięcie naboru w przypadku wyczerpania się dostępnych miejsc.

Dodatkowych informacji w sprawie wydarzenia w Szczawnie-Zdroju udzielają:
Aleksandra Kucharska: e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl, tel.: 74 64 80 423
Marek Stankiewicz: e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl, tel. 74 64 80 446

W sprawie wydarzeń we Wrocławiu i Legnicy zapraszamy na strony internetowe www.wctt.pl oraz www.arleg.eu oraz www.kpk.info.pl

Organizatorzy

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2