Zapraszamy na szkolenie Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach Projektu Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Celem Projektu Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest zwiększenie efektywności energetycznej polskich MŚP poprzez zmniejszenie przez nie zużycia energii.
Oferowane szkolenie jest jedynym tego typu bezpłatnym szkoleniem na Dolnym Śląsku.

Szkolenie odbędzie się po zrekrutowaniu odpowiedniej liczby uczestników
Każdy z uczestników zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie szkolenia

Dla Kogo
Szkolenie adresowane jest do pracowników MŚP, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach spełniających łącznie poniższe kryteria:

• są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;
• są przedsiębiorstwem działającym w branży produkcyjnej (sekcja C PKD - zgodnie z dokumentem rejestrowym przedsiębiorstwa);
• nie przekroczyły, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - 100 000 euro;
• umożliwią Realizatorom projektu pobranie danych o zużyciu energii elektrycznej lub je udostępnią Realizatorom na zasadzie oświadczeń.


Uczestnikom szkoleń zapewnione zostaną:

• materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej;
• wyżywienie podczas szkoleń;
• certyfikat potwierdzający zakończenie udziału w szkoleniach;
• noclegi pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają indywidualne doradztwo zakresu kogeneracji, fotowoltaiki oraz efektywności energetycznej. Zakres doradztwa

TERMIN
Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowani o terminie szkolenia z odpowiednim wyprzedzeniem

MIEJSCE
Dolnośląski Park Technologiczny
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.

Korzyści wiążące się z udziałem w szkoleniu
Dla każdej z firm biorących udział w projekcie nasi eksperci mogą opracować indywidualne raporty uwzględniające:

1. Plan ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
2. Schemat wykorzystania instalacji kogeneracyjnej w firmie w celu ograniczenia zużycia energii,
3. Projekt dostosowanej do potrzeb danej firmy instalacji fotowoltaicznej - w oparciu o charakterystykę budynków i o profil zużycia energii,
4. Prognozy finansowe, plan produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na energię w danej firmie.

Dodatkowo nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą swoją wiedzę w tematach objętych zakresem szkoleń.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu i następującemu po nim indywidualnego doradztwa wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu. Następnie należy wysłać formularz na adres :

tomasz.charkot@darr.pl

lub 
Faxem : 74 64 80 451

Po pozytywnej weryfikacji Państwa zgłoszenia zostaną Państwo zaproszeni do udziału w szkoleniu.

Ilość miejsc dostępnych w ramach szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela

 

Tomasz Charkot
tel.:74 64 80 438
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

 

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

                                                                  

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2