DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert w naborze 4 ekspertów/ek zewnętrznych - członków Komisji Oceny Wniosków w projekcie Sprawny Biznes z Dolnego Śląska. Termin składania ofert upływa 10 marca 2014r.

Pełna dokumentacja:
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy na czlonka KOW
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Umowa zlecenia - WZÓR
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Regulamin KOW
Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 5 do Zaproszenia - Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2.z dnia 31.01.2012r.
Załącznik nr 6 do Zaproszenia - Oświadczenie personelu projektu - WZÓR

do pobrania ze strony internetowej Projektu : http://www.sprawnybiznes.darr.pl/zamowienia/5

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2