Wyniki konkursu na wyłonienie Partnera ponadnarodowego w celu wspólnej realizacji komponentu ponadnarodowego w projekcie „Laboratorium biznesu".

Informacja w sprawie wyników wyboru Oferty współpracy na Partnera ponadnarodowego w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 28a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 tj. z późn. zm.), ogłasza wyniki otwartego naboru na Partnera ponadnarodowego w projekcie pn. „Laboratorium biznesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły w terminie 2 oferty z Niemiec:
1. Association for promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO) e.V.
2. isw Institute for Structural Policy and Economic Development

Po rozpatrzeniu obu ofert współpracy komisja dokonująca wyboru oferty postanowiła rekomendować do dalszej współpracy ofertę: Association for promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO) e.V.

Information about the results of an Open Call for transnational partner to implement tasks within the framework of the project with transnational component

The Lower Silesian Development Agency on the basis of: Art. 28a clause 4 The Act of 6 December 2006 on the principles of development policy (Dz. U. [Journal of Laws] of 2009, No 84 item 712, as amended) announces results of the open call for a international Partner in order to carry out a project with a transnational component entitled "Business laboratory" implemented within the framework of the type of project: ‘Regional Human Resources for the economy', Priority VIII, Sub-measure 8.2.1 Support for cooperation of scientific environment and enterprises of Human Capital Operational Program 2007-2013.

In reference to the open call, two offers were received from Germany:
1. Association for promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO) e.V.
2. isw Institute for Structural Policy and Economic Development

After examining the offers the committee decided to recommend offer to the further cooperation: Association for promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO) e.V.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2