Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt
"Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park Technologiczny T-Park".

 

Konferencja odbędzie się w dniu 13 lutego 2014 roku w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego T - Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój.

W programie m.in.:

 

  • Doświadczenia oraz planowane kierunki działań w obszarze inwestowania w przedsięwzięcia innowacyjne
  • Planowane priorytety inwestycyjne wspierające rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej w Perspektywie 
  • Finansowej 2014 - 2020 
  • Wsparcie innowacyjności i transferu wiedzy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego - perspektywa 2014 - 2020 
  • Sytuacja i uwarunkowania funkcjonowania firm - beneficjentów wsparcia kapitałowego w przedsięwzięcia 
  • innowacyjne w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2014 - 2020
  • Problemy i sposoby ich unikania w inwestowaniu w przedsięwzięcia innowacyjne

Udział w konferencji jest bezpłatny.


 

zapisy:
„OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław, tel. 71/ 356 50 89;
info@otrek.com.plwww.otrek.com.pl

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, oś priorytetowa 3 Kapitał dla Innowacji. 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2