Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sektorze handlu i/lub reklamy do złożenia oferty współpracy dotyczącej organizacji 10 dniowych (80 - godzinnych) krajowych praktyk zawodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach:
 sprzedawca,
 technik handlowiec,
 technik organizacji reklamy,
 technik logistyk,
 technik cyfrowych procesów graficznych.

Praktyki realizowane są w ramach Projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach". Praktyki zawodowe zostaną zorganizowane łącznie dla 400 osób z 8 województw (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, śląskie, opolskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie) zgodnie z programem opracowanym przez DARR SA we współpracy ze szkołami zawodowymi i firmami przyjmującymi uczestników projektu na praktyki.
Współpraca może dawać przedsiębiorcom następujące korzyści:
 wynagrodzenie za każdą osobę przyjętą na praktykę (maks. kwota wynagrodzenia za 1 osobę wynosi 700 zł brutto)
 możliwość wpływania na wykształcenie przyszłych kadr zarówno na rzecz własnego przedsiębiorstwa jak i gospodarki ogółem poprzez dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku i pracodawców;
 lepsze zrozumienie przez nauczycieli rzeczywistych wymagań dotyczących pracy w przedsiębiorstwach, a przez to lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do efektywnego wykonywania pracy w danym zawodzie;
 budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa;
 możliwość podjęcia stałej współpracy ze szkołą oraz wykorzystywanie potencjału praktykantów/stażystów w przyszłości.
Praktyki zawodowe powinny być realizowane w miejscu i w warunkach funkcjonującej w firmy stosującej nowoczesne rozwiązania technologiczno-organizacyjne. Przedsiębiorcy przyjmujący skierowane osoby na praktyki zawodowe powinni m.in.
 zapewnić warunki materialne do realizacji praktyki,
 wyznaczyć opiekunów praktyk zawodowych (maksymalna liczba praktykantów przypadająca na jednego opiekuna co do zasady nie powinna przekraczać 5)
 nadzorować przebieg praktyki i dokumentować zgodnie z wymaganiami DARR SA;
Krajowe praktyki zawodowe odbywają się w trakcie całego roku, ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych i/lub wakacji, w dni robocze i/lub w weekendy (w zależności od możliwości organizacyjnych i preferencji przedsiębiorstwa).

Zakładamy zakończenie krajowych praktyk zawodowych do dnia 20 lipca 2014r. Szczegółowe terminy realizacji krajowych praktyk zawodowych ustalane będą indywidualnie w porozumieniu z danym przedsiębiorstwem.
Jeżeli są Państwo zainteresowani przyjęciem uczestników projektu na praktyki zawodowe, zachęcamy do kontaktu , tel.: 74/ 648 04 26, e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl
Zapraszamy również na stronę internetową Projektu www.handelireklama.darr.pl, gdzie można uzyskać więcej informacji nt jego założeń i zasad realizacji wsparcia oraz pobrać niezbędne dokumenty.

Praktyki krajowe realizowane są w ramach Projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3.Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2