Podsumowanie projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), realizowanego przez PARP.

Realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do przedsiębiorców, którzy odczuwają skutki spowolnienia, zbliża się do końca. Przez dwa lata uczestnicy programu skorzystali z 1500 różnorodnych pakietów usług szkoleniowych i doradczych, szacowanych na łączną kwotę ponad 27 mln złotych.

W programie ISR bierze udział 210 firm różnej wielkości - łącznie ponad 4500 pracowników i przedsiębiorców. Podstawowe obszary działalności przedsiębiorstw, w których udzielono profesjonalnego wsparcia to: zarządzanie, marketing, sprzedaż i obsługa klienta, produkcja i technologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka oraz finanse. Na podstawie indywidualnych planów rozwoju, opracowanych w przedsiębiorstwach uczestniczących w ISR, wyodrębniono blisko 155 zakresów tematycznych szkoleń i doradztwa.
Analiza sytuacji wyjściowej firm wykazała najwięcej elementów wymagających poprawy w procesach zarządczych, następnie w obszarze sprzedaży oraz rozwoju zasobów ludzkich. W zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa, w każdym z nich zrealizowano usługi o różnym zakresie tematycznym i różnej intensywności

W 41 przedsiębiorstwach o profilu handlowym zarząd i managerowie zostali przeszkoleni głównie w zakresie prawidłowego zarządzania projektami i tworzenia strategii firmy oraz budowania efektywnej strategii sprzedaży. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w równym stopniu objęcia wsparciem potrzebował system ocen okresowych, jak i system rozwoju pracowników.
92 firmy usługowe otrzymały wsparcie w zakresie poprawy procesów rekrutacyjnych i budowania efektywnych systemów motywacyjnych dla pracowników. Niezbędne okazało się doradztwo dla zarządów firm dotyczące optymalizacji procesów zarządczych, w dalszej kolejności zarządzania projektami, a także budowania strategii sprzedaży oraz indywidualne treningi kompetencji sprzedażowych.
W 77 przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym największego wsparcia wymagało w równym stopniu zarządzanie projektami, jak i zarządzanie sprzedażą oraz optymalizacja procesów zarządczych i tworzenie strategii firmy. Szczególną uwagę poświęcono także systemom ocen okresowych pracowników - to zagadnienie zdominowało szkolenia, których celem była poprawa procesów HR w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Wykonawca projektu, firma WYG International szacuje, że przedsiębiorstwa uczestniczące w programie ISR otrzymały dotychczas łącznie ok. 41 tys. godzin doradztwa oraz ponad 10 tys. godzin szkoleń.
Przedsiębiorcy podkreślają użyteczność wdrożonych działań i ich pozytywne efekty w funkcjonowaniu organizacji. Uczestnictwo naszej spółki w programie ISR oceniamy bardzo pozytywnie - stwierdza Małgorzata Woźniak, kierownik ds. personalnych w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Serwistal w Ełku. - Wzmocniliśmy obszar sprzedaży poprzez podniesienie kompetencji pracowników działu handlowego, co z kolei pozwoliło na zbudowanie efektywnego i dobrze zmotywowanego zespołu. Dzięki szkoleniom rozwinęliśmy umiejętności liderów w zarządzaniu, motywowaniu oraz ocenianiu zespołu handlowców. Doradztwo z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym pozwoliło na usprawnienie zarządzania w tym obszarze.
- Udział naszej firmy w projekcie ISR można ocenić z perspektywy kilku wątków. Zrealizowaliśmy wszystkie cele zawarte Planie Rozwoju - m.in. opracowaliśmy mapę strumienia wartości oraz przygotowaliśmy zespół do dalszej optymalizacji procesu produkcyjnego przy wykorzystywaniu narzędzi z zakresu Lean Management. Niezaplanowaną wartością dodaną jest trwała zmiana postawy pracowników, uczestników szkolenia i usług doradczych - mówi Wojciech Kowalczyk z firmy produkcyjnej Filplast, koordynator wdrożenia programu ISR w przedsiębiorstwie. - Nauczyliśmy się myśleć i spostrzegać zachodzące procesy biznesowe z perspektywy szczupłego zarządzania i wierzymy, że będzie to mieć swoje odzwierciedlenie w zwiększaniu efektywności procesów w firmie.
Spośród 210 uczestniczących w programie firm, 123 zakończyły wdrożenia działań doradczych i szkoleniowych, a w 102 spośród nich prowadzony jest już monitoring dynamiki zmian kondycji, który będzie realizowany w każdej firmie przez następne 3 lata.
Pozostałe 87 spółek kończy etap wdrożeniowy w pierwszym kwartale 2014 r.
---
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt systemowy Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa otrzymały profesjonalne wsparcie: kompleksową analizę sytuacji firmy, indywidualny, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo-szkoleniowych, które następnie zostały wdrożone w każdym przedsiębiorstwie.
Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2