Informujemy , że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi w styczniu 2014 r. konkurs o dotacje dla przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej dwóch lat) będą mogli złożyć projekty o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)".

TRYB KONKURSU - ZAMKNIĘTY
W ramach Schematu 1.1 A2 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej. Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują:
• Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych
dodatkowych produktów lub,
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym
przedsiębiorstwie;
• Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą liczyć na refundację w wysokości od 100 tys. PLN do poniżej 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych w projekcie.
Poziom dofinansowania wynosi od 40 do 60% i jest zależny m.in od wielkości przedsiębiorstwa:

60% - mikro i małe przedsiębiorstwa,
50% - średnie przedsiębiorstwa,
40% - MŚP prowadzące działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Więcej informacji na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 www.rpo.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej www.dip.dolnyslask.pl
Informacje na temat konkursów można również uzyskać bezpłatnie w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym ds. RPO WD 2007-2013 w Wałbrzychu:
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
rpo.walbrzych@dolnyslask.pl
tel: 74 88 80 926

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2