Zakończyła się dwuetapowa rekrutacja do projektu Sprawny Biznes z Dolnego Śląska, trwająca od 22 października do 20 grudnia 2013r.

W dniu 24 grudnia 2013r. została zatwierdzona i opublikowana na stronie internetowej projektu http://www.sprawnybiznes.darr.pl/wyniki-rekrutacji/13 lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz lista rezerwowa. Spośród złożonych 89 aplikacji, do Projektu przyjęto 35 osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności (21 mężczyzn i 14 kobiet), które uzyskały najwyższe oceny w trakcie dwuetapowego procesu rekrutacji. Zakodowane wyniki oceny w liście rankingowej dostępnej pod wyżej wymienionym adresem internetowym.
Następnym etapem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych, 5-dniowych szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przewidywany okres realizacji szkoleń - ostatnia dekada stycznia i luty 2014r.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2