Otwórz się na świat biznesu, zgłoś się do projektu „Sprawny biznes z Dolnego Śląska"

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 15 listopada 2013 r.!

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

GRUPY DOCELOWE:
Projekt skierowany do 35 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 21 mężczyzn) o wszystkich stopniach i rodzajach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące (8 uczestników/czek) i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej minimum przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Etap I - składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych - przyjmowanie formularzy 22.10 - 15.11.2013
Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej - grudzień 2013r.

PODSTAWOWE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:
- bezpłatne, wyjazdowe szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 40 godzin zajęć,
- bezpłatny coaching biznesowy I - 8 godzin indywidualnego doradztwa m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje,
- dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 40 tys. złotych na firmę. Wymagamy minimum 10% wkładu własnego,
- podstawowe wsparcie pomostowe - pomoc finansowa do 1400 zł na miesiąc przez maksymalnie 6 miesięcy oraz 6-godzinny indywidualny coaching biznesowy II i 4-godzinne szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji,
- przedłużone wsparcie pomostowe - pomoc finansowa do 1400 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy, przyznawana w uzasadnionych przypadkach zagrażających trwałości przedsięwzięcia.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: poradnictwo zawodowe, coaching psychologiczny, asystent/ka osoby niepełnosprawnej i sprzęt wspomagający.


Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu: www.sprawnybiznes.darr.pl

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja!


CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2