Zapraszamy nauczycieli i instruktorów na bezpłatne praktyki krajowe i zagraniczne w nowoczesnych firmach

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z firmą WYG International Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie: „HANDEL I REKLAMA - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach", realizowanym w ramach Działania 3.4 - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli/lek i instruktorów/ek kształcących w zawodach sprzedawcy, technika handlowca, technika organizacji reklamy, technika logistyka i technika cyfrowych procesów graficznych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.
W ramach projektu oferujemy Państwu udział w praktykach krajowych oraz zagranicznych:
1. Praktyki krajowe
Uczestnicy/czki wezmą udział w dziesięciodniowych praktykach w nowoczesnych przedsiębiorstwach związanych z branżą handlową i/lub reklamową. W ramach praktyk uczestnicy/czki będą mieli/ły możliwość zapoznania się z realizacją nowoczesnych procesów techniczno - organizacyjnych stosowanych w handlu i reklamie.
Każdemu uczestnikowi/czce dodatkowo przysługiwać będą:
o wsparcie opiekuna w firmach, w których będą odbywały się praktyki,
o zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie,
o refundacja kosztów dojazdu,
o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Praktyki zagraniczne
Uczestnicy/czki praktyk krajowych wezmą udział w pięciodniowych praktykach w modelowych przedsiębiorstwach realizujących praktyczne kształcenie zawodowe na terenie Niemiec, gdzie zapoznają się z najnowszą technologią i organizacją pracy, stosowaną w zawodach związanych z branżą handel i/lub reklama.
Każdemu uczestnikowi/czce dodatkowo przysługiwać będą:
o transport z Polski i na miejsce praktyk i powrót,
o noclegi podczas pobytu zagranicą,
o całodzienne wyżywienie,
o wsparcie opiekuna z firmy zagranicznej podczas odbywania praktyk,
o wsparcie polskiego opiekuna merytorycznego podczas odbywania praktyk,
o usługa tłumacza w czasie zajęć,
o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszyscy uczestnicy/czki, którzy/re ukończą praktyki zawodowe w Polsce i w Niemczech, otrzymają zaświadczenia ukończenia praktyk zawodowych.
Więcej informacji o projekcie, w tym regulamin uczestnictwa, dokumenty aplikacyjne, a także dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.handelireklama.darr.pl

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2