Zaproszenie do składania ofert w naborze na 2 ekspertów/ek zewnętrznych -
członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu"

Informujemy, że w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE została zamieszczona dokumentacja dotycząca konkursu na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu: VIII Regionalne kadry gospodarki. Działania: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2