Klucz do sukcesu, to Enterprise Europe Network!

 

W ramach naszej działalności w latach 2011/2012 zdobyliśmy spore doświadczenie, którym możemy się pochwalić. Sukces projektu potwierdzają zadowoleni klienci oraz z powodzeniem zrealizowane wydarzenia. Chcąc udokumentować trud naszej dwuletniej działalności chcieliby-śmy pokazać kilka z naszych najważniejszych osiągnięć:

1. Międzynarodowa współpraca w branży IT.
Dolnośląska firma z długoletnim doświadczeniem z branży IT była zainteresowana dalszym rozwojem swojej działalności, poprzez wykorzystanie narzędzi, jakie oferuje sieć ośrodków EEN. W związku z tym zgłosiła się do ośrodka EEN Szczawno-Zdrój, aby stworzyć swój profil w technologicznej bazie, który opisywał aktywność firmy, m.in. produkcję oprogramowania biznesowego. Wspomniany profil zainteresował szkocką firmę, która zwróciła się do ośrodka w Wielkiej Brytanii celem nawiązania pierwszego kontaktu z dolnośląską firmą. Wykorzystując wsparcie oferowane przez oba ośrodki EEN, polska i szkocka firma spotkały się w celu omówienia ewentualnej kooperacji i transferu „know-how". Późniejszym efektem tego spotkania była umowa partnerska dotycząca stworzenia przez dolnośląską firmę aplikacji służącej do komunikacji kooperacji taksówkarskich.

2. Produkcja szwedzkiego projektu przez polskiego wykonawcę.
Jesienią ubiegłego roku do szwedzkiego ośrodka EEN ze swoim problemem zwróciła się ceniona i poważana projektantka. Jej problem polegał na niemożności wyprodukowania wazonów ceramicznych jej projektu w Szwecji i w związku z tym poszukiwała takiego wytwórcy zagranicą. Szwedzki EEN poprosił o pomoc w poszukiwaniach m.in. lokalnego menagera ośrodka EEN w Szczawnie-Zdroju, który zidentyfikował potencjalnego partnera. Okazał się nim mikroprzedsiębiorca z naszego regionu, specjalizujący się w produkcji wyrobów z ceramiki szlachetnej. Przy wsparciu ośrodków został zainicjowany pierwszy kontakt przedsiębiorców. Obie firmy po negocjacjach doszły do porozumienia i w połowie 2012 roku storna szwedzka przekazała wskazówki oraz projekty techniczne stronie polskiej. Efektem końcowym opisanej współpracy jest zaprojektowane w Szwecji a produkowane w Polsce tzw. „flowers bed".

3. Import roślin z Korei.
Koreański przedsiębiorca, zajmujący się hodowlą karłowatych drzewek, zainteresowany rozwojem swojej firmy zwrócił się o pomoc do najbliższego ośrodka EEN w Korei . W trakcie spotkania z konsultantami EEN, ustalono, iż perspektywistycznym rozwiązaniem dla niego będzie ekspansja na rynki europejskie. W związku z tym EEN z Korei, wykorzystując wewnętrzny system komunikacji między ośrodkami, przedstawił ofertę swojego klienta europejskim partnerom sieci. Wspomniana oferta zainteresowała EEN w Szczawnie-Zdroju, który przekazał ją z kolei swojemu klientowi zajmującemu się hodowlą i pielęgnacją karłowatych drzewek na Dolnym Śląsku. Po dokładnej analizie koreańskiej oferty, regionalny przedsiębiorca po wstępnym kontakcie, zdecydował się na bezpośrednie spotkanie w Korei. Efektem tej wizyty dla polskiego przedsiębiorcy było nie tylko sprowadzenie interesującego go towaru, lecz także nabycie nowego doświadczenia w dziedzinie hodowli i pielęgnacji roślin. Rodzimy przedsiębiorca zdecydował się na nawiązanie trwałej współpracy z azjatyckim hodowlą roślin.

4. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej.
Podczas cyklicznie realizowanych przez ośrodek EEN Szczawno-Zdrój Indywidualnych konsultacji z Ekspertem „Question and Anserw Desk" (QUaD) w siedzibie Dolnośląskiego Par-ku Technologicznego T-Park gościli regionalni przedsiębiorcy zainteresowani apliko-waniem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego RPO. Ekspertem udziela-jącym konsultacji był przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z Wrocławia. Jedna z firm po odbyciu konsultacji, podczas których rozwiała wszystkie swoje wątpliwości dotyczących aplikowania o unijny grant, wzięła udział w konkursie ogłoszonym w ramach RPO. Jej wniosek zyskał uznanie Komisji Oceny Wniosków i tym samym zdobył dofi-nansowanie.

Liczymy, że w kolejnym okresie naszej działalności będziemy równie aktywnie, a może nawet bardziej, działać z intencją wspierania przedsiębiorczości w naszym regionie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network Szczawno-Zdrój

Enterprise Europe Network Szczawno-Zdrój
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2