Wzorniczy audyt technologiczny dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza do skorzystania z oferty wzorniczych audytów technologicznych.

Od 8 lipca 2013 r. Biuro Rozwoju Gospodarczego uruchamia wzornicze audyty technologiczne będące kolejnym narzędziem Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego, z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa z regionu. Celem wzorniczego audytu technologicznego będzie ocena potencjału i potrzeb wzorniczych przedsiębiorstw w zakresie wprowadzanych na rynek nowych produktów i usług. Audyty polegają na eksperckiej analizie firmy, której wynikiem jest raport wskazujący stan faktyczny, jak również kierunki działań pozwalających możliwie najpełniej wykorzystać potencjał wzrostu konkurencyjności wynikający z zastosowania wzornictwa.


Wykonawcą audytów jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.


Dotychczas przedsiębiorcy mogli skorzystać z oferty projektu poprzez uczestnictwo w warsztatach i konsultacjach Centrum Innowacji i Design, platformie internetowej siec.asp.wroc.pl oraz wziąć udział w zamieszczonym na niej audycie wstępnym. Ma on formę ankiety internetowej, zbierającej podstawowe informacje dotyczące wiedzy i doświadczeń danego przedsiębiorstwa w zakresie zastosowania wzornictwa w biznesie. Wypełnienie tej ankiety jest warunkiem koniecznym, aby przejść do właśnie uruchomianego, głębszego poziomu wsparcia przedsiębiorstw. Kolejnym etapem będą prace zespołów wdrożeniowych dające możliwość skorzystania z finansowanych ze środków projektu usług wzorniczych na rzecz przedsiębiorstwa.


Jednocześnie, wzmacniając ofertę projektu skierowaną do przedsiębiorstw, Centrum Innowacji i Design przy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu proponuje dodatkowe działania związane z upowszechnianiem wykorzystania wiedzy wzorniczej w praktyce gospodarczej:
• specjalistyczne konsultacje w dziedzinie zgodnej z profilem działalności przedsiębiorstwa
• prezentacje dotyczące wzornictwa i aktualnych trendów w zakresie profilu produkcji lub usług
• pomoc w nawiązaniu współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu przy nowych wdrożeniach, konkursach i projektach.


Szczegółowy zakres działań będzie każdorazowo określany w odrębnych porozumieniach zawieranych z przedsiębiorstwami przystępującymi do współpracy, w zależności od ich potrzeb.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miejski Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
pok. 115
tel.: 71 777 7245
71 777 9359
e-mail: wzornictwo@um.wroc.pl


Wykonawcą audytów jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców w ramach projektu DSWP

Formularz uczestnictwa we wzorniczym audycie technologicznym

Formularz informacji o wnioskodawcy pomocy de minimis

Formularz oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis

 

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2