Zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego realizację podprojektu ActEE

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Stowarzyszenia SIDE-CLUSTER zaprasza do zapoznania się z artykułem podsumowującym realizację podprojektu ActEE - Actions and Communications tools about Energy Efficiency - Działania i narzędzia komunikacji promujące efektywność energetyczną.


ActEE jest podprojektem realizowanym w ramach projektu EnercitEE - European networks, experiences and recommendations helping cities and citizens to become Energy Efficient (Europejskie sieci, doświadczenia i rekomendacje pomagające uzyskać wydajność energetyczną miastom i obywatelom). Projekt ActEE ma na celu zidentyfikowanie i upowszechnienie dobrych praktyk oraz skutecznych narzędzi komunikacyjnych promujących efektywność energetyczną. Benchmarking istniejących w naszym regionie działań i metod promocji w połączeniu z doświadczeniami partnerów zagranicznych umożliwia wypracowanie wspólnego, uniwersalnego pakietu skutecznych narzędzi komunikacyjnych, jednocześnie obniżając jego koszt i poszerzając zasięg działania.

Całość artykułu dostępna jest TUTAJ

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2