Zapraszamy na QuAD - indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące zmian w transakcjach wewnątrzwspólnotowych wprowadzonych po 1 stycznia 2013r.

Temat konsultacji:

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zmiany po 01 stycznia 2013 r.
Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Szczawno-Zdrój, 21 czerwca 2013 roku

 

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących omówienia zmian w  transakcjach wewnatrzwspólnotowych, wynikających z dwóch aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej:
•    dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1)
•    dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11)


Zakres konsultacji obejmować może:
•    zmiany zasad rozliczania dostaw towarów w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT
•    zasady opodatkowania usług związanych z nieruchomościami świadczonych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT
•    WDT – zasady dokumentowania, fakturowanie, dostawy realizowane przez podmioty nieposiadające w chwili sprzedaży NIP UE
•    obowiązek podatkowy w WDT i WNT
•    zmiany związane z rozliczaniem dostaw łańcuchowych, ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za transport
•    skutki realizowania transakcji zakupowych, w których w wyniku dostawy towar nie jest transportowany do Polski
•    brak opodatkowania przemieszczenia towarów własnych

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

 

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój

Sala Konferencyjna 101ATermin: 21 czerwca, w godzinach od 10:00 do 15:35


Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
do dnia 18 czerwca br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:
Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju
           Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,
           e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl, faks: 74 64 80 451


Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pani Sabina Moczko-Wdowczyk – doradca podatkowy.


Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.


Informacji udziela:
Aleksandra Kucharska , telefon 74 64 80 423


Serdecznie zapraszamy!

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2