Przedsiębiorco dowiedz się więcej na temat REACH i CLP.

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza Państwa do udziału w jedynym bezpłatnym szkoleniu pn.:

Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Termin szkolenia: 24 czerwca 2013 r., rozpoczęcie o godzinie 09:00

Miejsce: Siedziba DARR SA – budynek Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, Sala A001 (parter)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami Rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH) i Rozporządzenia nr 1272/2008 (CLP), które dotyczą obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów. Nakładają one nowe obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci własnej, w preparatach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach - np. zabawkach, materiałach biurowych, itp.). Nowe obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).

Szkolenie poprowadzi: dr inż. Monika Wasiak-Gromek - naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH i CLP) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest autorem licznych artykułów dotyczących zagadnień rozporządzenia REACH oraz wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania chemikaliami.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIA na numer: 74 648 04 51, drogą elektroniczną na adres: karolina.sobocinska@darr.pl lub dostarczyć osobiście: recepcja

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym PROGRAMEM SZKOLENIA

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 20 czerwca 2013r. o godz. 14:00.

Ilość miejsc jest ograniczona do 20 uczestników !

Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają przedsiębiorstwa MMŚP.
W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie tylko jednego reprezentanta danej firmy.

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2