Z usług dedykowanych przedsiębiorcom odczuwającym skutki spowolnienia gospodarczego w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) korzysta 210 firm - łącznie ponad 4500 pracowników i przedsiębiorców. Widać już pozytywne efekty wdrożonych w przedsiębiorstwach działań doradczych i szkoleniowych.

Od października 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt systemowy Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Wybrane przedsiębiorstwa otrzymują profesjonalne wsparcie: kompleksową analizę sytuacji firmy, indywidualny, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo-szkoleniowych, które następnie są wdrażane w przedsiębiorstwie.

We wszystkich firmach biorących udział w programie ISR prowadzone są na bieżąco badania ewaluacyjne dotyczące efektów podjętych działań. W 54 przedsiębiorstwach, w których zakończono już działania wdrożeniowe, wyniki ewaluacji są bardzo dobre.
„Osiągnięcie zakładanych rezultatów działań szkoleniowych oraz doradczych mierzone jest według czteropoziomowej metodologii Kirkpatricka - mówi Artur Wołyń, doradca biznesowy realizujący usługi doradcze w programie ISR. - Widzę zdecydowanie pozytywne rezultaty przeprowadzonych działań - ponad 98 % uczestników szkoleń uzyskało wzrost wiedzy, a 86 % uczestników usług doradczych zdecydowanie potwierdza przydatność nowej wiedzy w pracy zawodowej. To zasługa przede wszystkim trafnego doboru programu doradczego dla firmy i efektywnej analizy sytuacji przedsiębiorstwa, precyzyjnie wskazującej słabsze obszary, które wymagały interwencji".
Zbiorcze wyniki badań prowadzonych w 15 spółkach z pierwszego naboru potwierdzają, iż działania doradczo-szkoleniowe w większości przełożyły się na efektywność zawodową - blisko 80 % przełożonych respondentów potwierdziło wzrost efektywności swoich pracowników i wzrost ich kompetencji zawodowych.
W 7 przedsiębiorstwach, które zakończyły udział w programie ISR co najmniej 6 miesięcy temu, przeprowadzono także badanie wskaźników finansowych i operacyjnych firmy. W czterech firmach odnotowano wzrost sprzedaży, wzrost efektywności zarządzania oraz optymalizację procesu produkcyjnego, co oznacza, że zakładane w Planach Rozwoju wskaźniki zostały osiągnięte. W pozostały trzech spółkach badanie nie potwierdziło jeszcze uzyskania planowanych rezultatów, jednak sami przedsiębiorcy podkreślają pożyteczność wdrożonego programu i jego pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizacji.
Bezpośrednie działania wspierające przedsiębiorstwa zostaną zakończone w czerwcu 2014 r., natomiast monitoring dynamiki zmian kondycji firm uczestniczących w programie będzie prowadzony jeszcze przez okres kolejnych trzech lat. Program ISR, wspierający przedsiębiorców w okresie zmian gospodarczych, budzi duże zainteresowanie. Do udziału w nim zgłosiło się łącznie 750 firm, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację, co oznacza, że ich sytuacja ekonomiczna wymagała zewnętrznego wsparcia.

Równolegle do działań skierowanych bezpośrednio do firm, w ramach projektu ISR realizowany jest komponent badawczy. Wykorzystywany w projekcie model badawczy został opracowany przez zespół ekspertów z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera. Umożliwia on określenie wpływu kluczowych wskaźników kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw na prawdopodobieństwo ich upadłości. Wyniki badań prezentowane są w formie kwartalnych Raportów opisujących sytuację w gospodarce w skali mikro i makro, a także zawierających rekomendacje dla decydentów.

Instrument Szybkiego Reagowania jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2