Zapraszamy na szkolenie „VAT w transakcjach międzynarodowych WDT, WNT, import/eksport usług”

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w jedynym bezpłatnym szkoleniu nt.

VAT w transakcjach międzynarodowych WDT, WNT, import/eksport usług

Termin szkolenia: 10 wrzesień 2013 r., godz.: 09:00-16:00.

Miejsce: Siedziba DARR SA - budynek Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park, ul.

Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, Sala A001 (parter)

Cel szkolenia: Przepisy wspólnotowe w zakresie podatku VAT nałożyły na państwa członkowskie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania usług w obrocie zagranicznym.

Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym. Dzięki przedstawieniu licznych przykładów sposobu poprawnego rozliczenia usług, uczestnik szkolenia uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem usług na gruncie podatku VAT.

Szkolenie poprowadzi: Doradca Podatkowy - Pani Sabina Moczko-Wdowczyk, która zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na numer: 074 648 04 51, drogą elektroniczną na adres: aleksandra.kucharska@darr.pl 

lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Recepcja (parter)

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem szkolenia

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 5 września 2013r.

Ilość miejsc jest ograniczona do 20 uczestników !

Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają przedsiębiorstwa MMŚP.

W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie tylko jednego reprezentanta danej firmy.

 

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy! 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2