W dniu 27 II 2013 roku odbyło się spotkanie partnerów subprojektu Park Naukowo-Technologiczny Bez Barier (Science Park Without Walls). Gospodarzem spotkania był jeden z parntenerów subprojektu - Getoborski Encubator AB.

 

Encubator AB jest innowacyjnym inkubatorem, którego sukces polega na powiązaniu nowoczesnej edukacji (kształcenia w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, biznesu i transferu technologii), z profesjonalnym procesem inkubacji młodych firm. Szwedzki pomysł polega na zintegrowaniu edukacji drugiego stopnia z powstawaniem prawdziwych firm. Studenci dwóch Geteborskich uczelni: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Chalmers (Ang. Chalmers School of Entrepreneurship) oraz Międzynarodowej Szkoły Biznesu Nauk Przyrodniczych (Ang. Goteborg International Bio-Science Business School) łączą wiedzę teoretyczną z praktyką w prawdziwym inkubatorze przedsiębiorczości. Dotychczas ten model kształcenia wygenerował ponad 40 firm i 250 absolwentów.

Podstawowym założeniem koncepcji jest proces łączenia w pary dobrych pomysłów na biznes z grupami utalentowanych studentów. Podczas pierwszego roku edukacji studenci otrzymują wiedzę teoretyczną z zakresu przedsiębiorczości. Na drugim roku studenci wprowadzają się do Encubatora, kontynuując naukę w ramach kursu oraz rozwijając pomysł na biznes i otrzymując wsparcie mentorskie. Do każdego z projektu rekrutowany jest prezes zarządu, posiadający odpowiednie doświadczenie. Zarząd podejmuje decyzje strategiczne, a studenci odgrywając role ścisłego kierownictwa podejmują decyzje operacyjne. Jeżeli na tym etapie projekt uznany zostanie za wykonalny technicznie, powstaje przedsiębiorstwo, które dodatkowo otrzymuje wsparcie finansowe Encubatora.

Projekt District + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), realizowany jest w ramach programu Interreg IV C (Priorytet 1 - Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy).

Źródło: Morgan Skarin - Encubator

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2