Zapraszamy na konsultacje z ekspertem dotyczące dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorców wspierających innowacyjność produktową i procesową

Temat konsultacji:
Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców wspierające innowacyjność produktową i procesową
(Schemat 1.1.A1 RPO WD)
T-Park, Szczawno-Zdrój, 9 lutego 2011 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w dniu 9 lutego br. w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących omówienia aktualnie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Do podziału jest prawie 13 milionów euro.
W ramach Schematu 1.1.A1 Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w zakresie wdrożenia innowacji procesowej (dotyczącej wytwarzania produktów) lub produktowej (z wyłączeniem usług) w przedsiębiorstwie.
O wsparcie mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.
Mikro- i małe firmy otrzymają zwrot do 60 proc. poniesionych wydatków kwalifikowanych netto, średnie natomiast do 50 proc. Wartość składanego projektu nie może być niższa niż 100 tys. złotych i przekraczać 8 milionów złotych wydatków kwalifikowalnych (tych, które podlegają dofinansowaniu).

Podczas konsultacji mogą zostać omówione następujące tematy.:

  • kwalifikowalnośc projektu i wydatków
  • kryteria oceny wniosków, punktacja
  • sposób wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
  • generator wniosków
  • stosowane procedury

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój
Sala Konferencyjna 101A

Termin: 9 lutego, w godzinach od 10:00 do 15:00

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Przemysław Prałat z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (www.dip.dolnyslask.pl)

Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 8 lutego 2011 roku do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.
Informacji udziela:
Katarzyna Bienia, telefon: 74 64 80 443

 

opracował:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

03.02.2012

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2