Szkolenie dotyczące stosowania oznakowania CE w wyrobach budowlanych, Dolnośląski Park Technologiczny w Szczawnie-Zdroju, 21 marca 2013 r.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące stosowania oznakowania CE w świetle nowych przepisów. Szkolenie odbędzie się w dniu 21 marca 2013 roku w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie-Zdroju w godzinach: 09:30 - 15:00.

Od 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie dot. Konstrukcyjnych Wyrobów Budowlanych (CPR) zastąpi Dyrektywę o Wyrobach Budowlanych wprowadzając obowiązek oznakowania CE w każdym państwie członkowskim. Dyrektywa o Konstrukcyjnych Wyrobach Budowlanych (89/106/EWG) wymaga by produkty były oznaczone znakiem "CE", w celu wykazania ich zgodności z normami UE.
Zakres tematyczny:
 aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
 projektowane zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 badania ITT, badania okresowe, kaskadowanie wyników badań, terminy badań, nadzór nad jakością, stosowanie wyników badań
Koszt szkolenia
Koszt szkolenia obejmujący wykłady ekspertów, materiały szkoleniowe oraz catering wynosi 320 zł brutto dla jednego uczestnika.
Wpłatę prosimy uiścić na konto 33137010790000170140450600 dopiero po potwierdzeniu uczestnictwa przez pracownika Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Prosimy o wydrukowanie potwierdzenia przelewu i okazanie w dniu szkolenia.
Termin i miejsce szkolenia:
• 21 marzec 2013 - Siedziba DARR S.A. - budynek T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Informacji na temat szkolenia udzielają:
• Marek Stankiewicz, tel.: 74 648 04 46, marek.stankiewicz@darr.pl;
• Katarzyna Bienia tel.: 74 648 04 43, katarzyna.bienia@darr.pl
Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 18 marca 2013 roku na adres poczty elektronicznej: marek.stankiewicz@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451.

Szczegółowy PROGRAM szkolenia dostępny jest TUTAJ.

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2