Przedsiębiorco wyraź swoją opinię, która pomoże przygotować Komisji Europejskiej regulację prawną dla Sektora Spożywczego.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wspierając działania Komisji Europejskiej organizuje panel biznesowy skierowany do sektora MŚP, którego głównym celem jest pozyskanie opinii przedsiębiorców na temat tworzonych przez Komisję Europejską regulacji prawnych w kontekście dobrowolnego znakowania pochodzenia artykułów spożywczych . Panel jest istotnym narzędziem wspomagającym Komisję Europejską w tworzeniu bardziej przyjaznego prawodawstwa, które w większym zakresie stanie się przychylne
dla przedsiębiorczości. Celem Panelu jest zapewnienie, że decyzje podjęte odnośnie ustalania nowych regulacji są słuszne i spełniają swoją rolę odnośnie właściwego informowania konsumentów, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie w błąd przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń administracyjnych dla firm oraz organów kontrolnych.

Aby wyrazić swoje zdanie na temat oznakowania pochodzenia artykułów spożywczych w Europie wystarczy wypełnić ankietę będącą częścią konsultacji panelu biznesowego Komisji Europejskiej oraz przesłać ją do dnia 13 marca br. na adres e-mail:
anna.izbinska@darr.pl
lub
karolina.sobocinska@darr.pl
lub na numer faksu: 74 648 04 51.

Regulacja (EU) 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady dostarczania informacji na temat żywności dla konsumentów (zwanych dalej Regulacją) została przyjęta w dniu 25 października 2011 roku i zostanie zmieniona od dnia 13 grudnia 2014 roku dyrektywą 2000/13/EC. Głównym celem tejże dyrektywy jest zapewnienie przejrzystych, zrozumiałych i właściwych informacji dla konsumentów na produktach żywnościowych poprzez wyraźne zasady etykietowania aby zapobiec ryzyku informacji wprowadzających w błąd. W tym kierunku Regulacja ta ustanawia wykaz informacji, które muszą być umieszczane na opakowaniach żywności i określa ogólne zasady, które mają zastosowanie dla dodatkowych, dobrowolnych informacji. Na przykład, informacje, takie jak nazwy żywności, wykaz składników lub data ważności są obowiązkowe, w przeciwieństwie do wskazywania miejsca pochodzenia, który ma zastosowanie tylko do określonych produktów, takich jak na przykład świeże mięso, ryby oraz świeże owoce i warzywa.

Jednakże, na podstawie art. 28 (3) rozporządzenia, wskazanie kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia jest obowiązkowe dla każdego artykułu spożywczego w dwóch sytuacjach:
W przypadku, gdy zaniechanie wskazania mogłoby wprowadzać w błąd konsumenta co do rzeczywistego kraju lub miejsca pochodzenia żywności, w szczególności gdy informacje towarzyszące lub etykieta jako całość mogłyby sugerować, że żywność posiada odmienny kraj lub miejsce pochodzenia. Dla zastosowania tego przepisu, rozporządzenie nie przewiduje żadnych dalszych zastosowań, jak samo-realizacja i musi być kontrolowane w każdym przypadku.

W przypadku, gdy kraj lub miejsce pochodzenia żywności nie jest takie samo jak jego główny składnik, w tym przypadku:

a) kraj pochodzenia lub miejsce pochodzenia tego podstawowego składnika musi być podany,
lub
b) kraj pochodzenia lub miejsce pochodzenia tego podstawowego składnika musi być wskazana jeśli różni się od głównego produktu.

Rozporządzenie stanowi, że stosowanie pkt 2) przepisu podlega przyjęciu aktu wykonawczego Komisji do dnia 13 grudnia 2013 r., na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu.
Należy pamiętać, że jest bardzo ważne, że ankieta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które są producentami lub importerami w jednym z 4 wymienionych poniżej obszarach [sektorach]:
• Żywność przetworzona i warzywa.
• Słodycze i przekąski.
• Dania gotowe i kanapki.
• Przetwory mięsne.
Klasyfikacja NACE:
NACE 10.11: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa
NACE 10.12: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
NACE 10.13: Produkcja wyrobów z mięsa i produktów mięsnych z drobiu
NACE 10.39: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
NACE 10.71: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
NACE 10.72: Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
NACE 10.85: Produkcja gotowych posiłków i dań
NACE 10.86: Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2