Bułgaria zaprasza na spotkania kooperacyjne

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu partnera z Sieci z Ruse (Bułgaria) zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych CrossTour 2013, które odbędą się w dniu 25 kwietnia 2013. Wydarzenie organizowane jest przez Ośrodek Enterprise Europe Network w Ruse (Bułgaria), przy wsparciu pozostałych partnerów z Sieci oraz Grup Sektorowych, Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe oraz Kreatywny Przemysł.

Spotkania biznesowe to znakomita okazja do poznania specyfiki turystyki w regionie Bałkanów oraz przede wszystkim do nawiązania nowych kontaktów biznesowych

Kto może uczestniczyć

Giełda kooperacyjna skierowana jest do MŚP reprezentujących opisane niżej sektory.

Następujące podsektory turystyki:
• hotele, domy gościnne oraz wszystkie inne przedsiębiorstwa oferujące zakwaterowanie
• restauracje oraz przedsiębiorstwa działające w branży gastronomicznej
• ośrodki SPA oraz centra medyczne
• lokalne władze
• centra informacji turystycznej
• touroperatorzy
• agencje turystyczne
• inne przedsiębiorstwa/instytucje działające w branży turystycznej

Przedsiębiorcy z sektora przemysłu kreatywnego zainteresowani współpracą z branżą turystyczną. W szczególności reprezentujący następujące podsektory:
• rzemiosła artystycznego
• twórcy kreatywnych rozwiązań dla turystyki
• organizatorzy lokalnych atrakcji kulturalnych
• przedsiębiorstwa, które chcą nawiązać kontakty z przedstawicielami rzemiosła artystycznego i organizatorami wydarzeń kulturalnych z regionu dunajskiego
• przedsiębiorstwa zainteresowane historycznym i współczesnym dziedzictwem kulturowym
• reprezentanci innych branż kreatywnych zainteresowani współpracą z sektorem turystycznym


Dlaczego warto wziąć udział

• udział w spotkaniach to szansa na rozwój relacji biznesowych
• spotkania oferują możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami
• udział w spotkaniach stwarza możliwość poszerzenia oferty turystycznej i rozwinięcia nowych działań


Koszty uczestnictwa

• udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny dla uczestników
• zagraniczni touroperatorzy (tylko kupujący), którzy zarejestrują się na spotkania do 20 marca 2013 roku będę mieli zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w Bułgarii
• wszyscy pozostali uczestnicy mogą liczyć na zniżki przy korzystaniu z zakwaterowania w hotelu Riga

Lokalizacja

Spotkania kooperacyjne CrossTour 2013 będą miały miejsce w Riga Hotel (http://www.en.hotel-riga.com ) w Ruse, Bułgaria.

Ważne daty

Spotkania kooperacyjne odbędą się 25 kwietnia 2013 roku. Poniżej rozpisany jest harmonogram spotkań oraz wydarzeń towarzyszących. Udział w opisanych niżej wydarzeniach jest bezpłatny dla uczestników spotkań biznesowych.

24 kwietnia 2013 - Seminarium
13:00 - 13:30 Powitanie
13:30 - 15:00 Seminaria:
• Aktualizacja informacji na temat 3 Obszaru Priorytetowego Europejskiej Strategii dla regionu dunajskiego - reprezentant bułgarskiego Ministerstwa Ekonomii, Energii oraz Turystyki.
• Strategiczne projekty w dziedzinie turystyki
15:00 - 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 17:00 Seminarium - cześć warsztatowa - prezentacja na temat:
• Danube Competence Centre
• Ekoturystyczny przewodnik on-line
• danube.travel portal (portal zostanie uruchomiony wkrótce)
• Tourism network

25 kwietnia 2013 CrossTour 2013 b2b
09:00 - 09:30 Rejestracja uczestników oraz przedstawienie zasad spotkań B2B
09:30 - 12:30 Spotkania bilateralne - sesja poranna
12:30 - 13:00 Przerwa
13:30 - 17:30 Spotkania bilateralne - sesja popołudniowa

26 kwietnia 2013 - Zwiedzanie regionu
Zwiedzanie regionu przygotowane dla zagranicznych touroperatorów (tylko kupujących), którzy zarejestrują swój udział w CrossTour 2013 do 20 marca 2013. Poznanie regionu możliwe będzie po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa.

Oficjalnym językiem podczas spotkań, będzie język angielski.

Procedura rejestracyjna

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą zgłosić swój udział rejestrując się pod poniższym linkiem do 20 marca 2013 roku.
https://www.technologycooperationdays.com/p_registration.php

 

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2