Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „„Rynek pracy dla Seniora, Senior dla rynku pracy", organizowanej w dniu 18 grudnia 2012 r. w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie-Zdroju

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniu 18 grudnia 2012 roku do udziału w Konferencji, której celem jest promocja aktywności oraz zmiana postrzegania osób starszych w obszarze zatrudnienia.
Rok 2013 jest rokiem poświęconym tematyce aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Jest to również okazja, by zachęcić polityków i inne zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Unia Europejska wspiera aktywność osób starszych między innymi w obszarze zatrudnienia. Wraz z wydłużaniem się średniej długości życia w Europie podnoszony jest również wiek emerytalny. Wielu Europejczyków obawia się jednak, że w bardziej zaawansowanym wieku nie będzie w stanie zachować obecnego miejsca pracy ani znaleźć nowego przed nabyciem praw do godnej emerytury. Musimy zapewnić osobom starszym więcej możliwości na rynku pracy.

Więcej informacji o Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej znajduje się na stronie: http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/er2012.html

Organizowana przez Dolnośląską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. konferencja pragnie wpisać się tematycznie w założenia aktywności osób starszych w obszarze zatrudnienia poprzez zaprezentowanie poszczególnych kwestii:
 Podwyżki płac, aktualna sytuacja na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia
 Znaczenie Uniwersytetu III Wieku w Polsce i Europie, którego celem jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału na rynku pracy-wiedzy, umiejętności i doświadczenie życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.
 Przedsiębiorstwo rodzinne łączy pokolenia - zostaną przedstawione dobre praktyki na podstawie przekazania doświadczenia zawodowego osobom młodszym przez osoby starsze.
Konferencja odbędzie się w Szczawnie-Zdroju w Dolnośląskim Parku Technologicznym, ul. Szczawieńska 2 w godzinach: 10:00 - 14:00.
Szczegółowy PROGRAM wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 17 grudnia 2012 roku na adres poczty elektronicznej: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451
Udział w konferencji jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400   
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2