Zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line z ekspertem - Podatek VAT - zmiany na lata 2013/2014 oraz aktualny stan prawny.

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
Nowy ład w podatku VAT - czyli dostosowywanie się polskiego prawodawstwa do wymogów UE.

Czat odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 roku w godzinach: 10:00-12:00


ZAKRES CZATU

Obowiązki podatników VAT wynikające z Dyrektywy Rady 2010/45/UE oraz Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 i rozporządzeń wykonawczych.

1.Dyrektywa Rady 2010/45/UE

 przypadki braku obowiązku rozliczenia przemieszczenia w WDT i WNT
 dostawy ciągłe towarów - moment dokonania
 moment powstania obowiązku podatkowego dla WDT i WNT
 nowe zasady rozliczania VAT metodą kasową (dot. małych podatników)
 zasady wystawiania i akceptacji faktur elektronicznych, możliwości optymalizacji
 uproszczenia w treści faktur w przypadku faktur o niższej wartości, faktura uproszczona
 brak obowiązku wystawienia faktury dla wybranych czynności zwolnionych z VAT
 faktura zbiorcza
 język dokumentu/ faktury.

2. Projektowane zmiany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT dotyczącym fakturowania

 zasady wystawiania faktur do 100 euro lub 450 zł
 faktury, faktury korygujące
 faktury zbiorcze

3. Projektowane zmiany w ustawie o VAT:

 definicje:
• import i eksport towarów
• faktura, faktura elektroniczna
• Działalność gospodarcza
• zasad ustalenia osób spełniających definicję podatnika VAT (art. 17 ustawy), w imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,
 miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy łańcuchowej i importu
 kurs przeliczeniowy walut obcych
 zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów
 zmiany w katalogu zwolnień
 nieodpłatne świadczenia
 instytucja przedstawiciela podatkowego
 faktury, faktury korygujące
 struktura VAT
 zmiany w zakresie stawek VAT
 zmiany 2014
• obowiązek podatkowy
• zasady fakturowania
• podstawa opodatkowania
• podatek naliczony - termin odliczenia

4. Rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 Ulga na złe długi
 Metoda kasowa

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pani Sabina Moczko-Wdowczyk
Ekspert prawa podatkowego
INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU

 

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks:             74 64 80 400      
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2