Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na I Międzynarodowy Kongres Bioekonomii, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi!

Cel Kongresu

1. Inwentaryzacja aktualnego stanu Bioekonomii i wypracowanie rekomendacji, które wzmocnią proces jej tworzenia w Polsce i Europie.

2. Wypracowanie rekomendacji w zakresie specjalizacji regionu w technologiach Bioekomii.

Idea

Europa wraz z resztą świata zmaga się z nowymi wyzwaniami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi. Poszukiwane jest rozwiązanie które powinno zmienić sposób życia i pracy. Przejście od zależności od paliw kopalnych do biomasy jako odnawialnego materiału dla przemysłu stanowią podstawę zintegrowanej Bioekonomii. Aktualnie następujący postęp w nauce sprawia, iż Bioekonomia staje się jednym z najdynamiczniejszych sektorów europejskiej ekonomii, a przemysły z nią powiązane stają się jednymi z największych pracodawców. Dzięki Bioekonomii będzie można zapewnić wyższą jakość życia. Oparcie przemysłu na odnawialnych surowcach naturalnych umożliwi wprowadzenie zrównoważonej produkcji przemysłowej. To z kolei wpłynie na podniesienie jakości żywności i przełoży się na czyste środowisko. W zintegrowanej Bioekonomii nie chodzi tylko o naukę, ale bardziej o integrację nauki z biznesem i społeczeństwem. Odnawialna biomasa obejmuje każdy materiał biologiczny jako produkt sam w sobie lub do wykorzystania jako surowiec. Bioekonomia odnosi się do zrównoważonej produkcji i przetwarzania biomasy w zakresie żywności, zdrowia i produktów przemysłowych i energetycznych. W celu maksymalizacji korzyści, różne sektory Bioekonomii muszą być ze sobą właściwie połączone. Wszystkie sektory muszą być porównywalne w zakresie innowacyjności i efektywności. Ważne jest, aby skuteczna polityka wspierania przedsiębiorczości zachęcała do promowania i wspierania tradycyjnych przedsiębiorstw w zakresie zmian procesów technologicznych. Wyżej przedstawiona idea jest rezultatem wspólnego wysiłku ekspertów zaangażowanych w dziewięć oddzielnych Platform Technologicznych w ramach których określono podstawowe aspekty Bioekonomii.

Wyzwania

W ramach prac Platform Technologicznych zidentyfikowano i opisano sześć „Dużych Wyzwań" przed którymi stoi obecnie świat i Europa.

1. Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi
Aby zaspokoić rosnący popyt, surowce naturalne w krajach rozwijających się są eksploatowane w sposób rabunkowy. Równocześnie w krajach wysoko rozwiniętych nadprodukcja i presja ekonomiczna prowadzi do odłogowania i nie wykorzystywania dobrej jakości gruntów. Wzrasta również efektywność produkcji rolnej przy zwiększaniu efektywności wykorzystania gleb. Przykładem może być wykorzystanie nowych technologii (kontrolowanie ruchu, nowoczesne maszyny) co minimalizuje negatywny wpływ upraw na glebę a jednocześnie doprowadza do maksymalizacja powierzchni upraw.

2. Zrównoważona produkcja
Zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania Bioekonomii. Równie ważnym zadaniem jest zrównoważenie całego łańcucha zaopatrzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, dostarczyć wystarczającą ilość odnawialnych surowców oraz energii, zredukować degradację środowiskowa oraz promować zdrową i efektywną gospodarkę wiejską.

3. Poprawa zdrowia publicznego
Poprawa jakości roślin oraz rozwój pozostałych składników żywnościowych pomoże w produkowaniu żywności wysokiej jakości, co z kolei wpłynie na zdrowszą dietę dla całej populacji w sposób zrównoważony. Przełoży się to na poprawę zdrowia społeczeństwa i zmniejszenie problemu chorób cywilizacyjnych.

4. Łagodzenie zmian klimatycznych
Zasoby Bioekonomii mogą stanowić główny wkład w procesie minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Nowe produkty mogą powstać z biomasy aby zastąpić te oparte na paliwach kopalnych.

5. Integrowanie i balansowanie rozwojem społecznym
W odróżnieniu od Rewolucji Przemysłowej, która doprowadziła do wyludnienia wsi, zmieniająca się Bioekonomia będzie głównym motorem rozwoju obszarów wiejskich i przybrzeżnych. Rozwój rolny, akwakultury i leśnictwa będzie wzmocniony i powstaną wysoko wykwalifikowane miejsca pracy na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, które są obecnie ekonomicznie niekorzystne.

6. Światowy zrównoważony rozwój
Obecnie więcej niż miliard ludzi pozostaje w skrajnym niedożywieniu. Ludzie są podatni na choroby oraz mają obniżoną długość życia. Kraje rozwijające się także stają przed problemami, jak na przykład zapewnienie zdrowego łańcucha żywności oraz zwiększenie zbiorów i różnorodności genetycznej zwierząt.

Bioekonomia - wizja

Poprzez integrację i umocnienie głównych komponentów sektorowych Bioekonomii jej efektywne i pełne funkcjonowanie nastąpi do roku 2030, a technologie bioekonomiczne w zakresie produkcji żywności i innych produktów przemysłowych będą główną siłą napędową innowacji w Europie.

Rejestracja

źródło: http://www.bioekonomia.lodzkie.pl/

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2