Jak nie bać się kontroli, czyli audyt wewnętrzny projektów realizowanych w ramach POKL 2007-2013 - szkolenia dedykowane!

Nieodłączną częścią systemu wdrażania funduszy europejskich i realizacji projektów jest audyt, monitoring i kontrola. Ze względu na rozmiar finansowy dotacji, a także często zmieniające się zasady i wytyczne, występuje permanentna konieczność znajomości zasad i aktualizowania wiedzy na temat przeprowadzania kontroli u beneficjentów realizujących zarówno projekty inwestycyjne jak i szkoleniowe. 

W związku z tym zapraszamy na szkolenie pt.:

„Jak nie bać się kontroli, czyli audyt wewnętrzny projektów realizowanych w ramach POKL 2007-2013"

 

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów realizujących projekty w ramach POKL 2007-2013 na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym, oraz osób zainteresowanych podniesieniem poziomu wiedzy w zakresie monitoringu realizacji projektów i szybkiego reagowania na ewentualne nieprawidłowości.

ZGŁASZAM SIĘ!

Ramowy program szkolenia / doradztwa

Podstawy prawne audytu i kontroli projektów

• Zasady kontroli w ramach PO KL, wytyczne IZ 
• Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach POKL

Definicje i pojęcia związane z kontrolą w POKL
• Podstawowe definicje
• Instytucje uprawnione do prowadzenia kontroli w ramach POKL
• Rodzaje kontroli

Jak uniknąć błędów powstających podczas realizacji projektu ?
• Personel w projektach POKL
• Rekrutacja do projektu
• Polityka ochrony danych osobowych
• Ponoszenie wydatków i ich rozliczanie
• Postęp rzeczowy projektu, wskaźniki rezultatu i produktu

Autokontrola realizacji projektu i kontrola zewnętrzna
• Autokontrola dokumentacji projektu - plan i program audytu
• Metodologia i procedury prowadzenia prac audytowych
• Dokumentacja audytu 
• Tryb i zakres kontroli, audytu, uprawnienia i skład zespołu audytowego
• Sposób postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości 
• Taryfikator korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności i prawa zamówień publicznych
• Reguła proporcjonalności - co oznacza w praktyce?
• Informacja pokontrolna - i co dalej?

UWAGA! W opcji „support" oferujemy pełne przygotowanie klienta do kontroli zewnętrznej prowadzonej przez IP/IP2. 

 

  • Kontrola dokumentacji projektu realizowanego przez klienta - check list krok po kroku
  • Symulacja audytu/kontroli u klienta

 

 

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w audycie i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich z prezentacją praktycznych przykładów (zadania, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja). Zaprezentowane zostaną najczęściej popełniane błędy oraz metody ich unikania. Specjaliści podpowiedzą jak uchronić się przed wystepowaniem błędów w realizowanych projektach oraz jak niwelować skutki zastanych nieprawidłowości.

UWAGA! Realizujemy również szkolenia z zakresu kontroli projektów realizowanych w ramach innych programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych. (zapytaj o szczegóły)

 

Uczestnictwo w szkoleniu będzie sprzyjać nabyciu wiedzy praktycznej, podniesieniu i aktualizacji umiejętności z zakresu monitorowania, kontroli i audytu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów szkolenia ze środków EFS!!! (dowiedz się więcej)

 

 

 

 

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2