O gospodarce i nie tylko w Nowym Jorku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza do udziału w Amerykańsko-Polskim Tygodniu Gospodarczym, który odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 10-12 października 2012 r. Amerykańsko-Polski Tydzień Gospodarczy - to cykl konferencji i debat stanowiących ramy dla pogłębiania współpracy amerykańskich i polskich partnerów - przedstawicieli rządu, biznesu i nauki.
Cykl wydarzeń zostanie zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa, PARP, PAIiIZ S.A., Amerykańsko-Polską Radą Biznesu (U.S. - Poland Business Council) oraz NYU Stern School of Business, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie przy współpracy z Citi Handlowym i Domem Maklerskim Banku Handlowego - i zakłada udział polskich i amerykańskich firm.


Na inicjatywę składa się szereg istotnych i uzupełniających się wzajemnie wydarzeń:

Forum Gospodarcze USA-Polska: zgromadzi przedstawicieli polskiego i amerykańskiego rządu, a także sektora prywatnego w celu wypracowania sposobów pogłębiania współpracy gospodarczej. Podczas Forum zostaną poruszone takie tematy, jak: potencjał dla współpracy gospodarczej, handlu i inwestycji, współpraca energetyczna i dialog w odpowiedzi na wyzwania w sektorze energetycznym, jak i uwarunkowania wzrostu gospodarczego w zakresie innowacji i high-tech. Głównym partnerem przy jego organizacji będzie Amerykańsko-Polska Rada Biznesu Swój udział ze strony amerykańskiej potwierdzili przedstawiciele Departamentu Stanu, Departamentu Handlu, Departamentu Energii oraz Council on Foreign Relations (jako prowadzący panel energetyczny).
(miejsce: siedziba NYSE).
Konferencja w formie debaty na temat roli kobiet w biznesie i transformacji gospodarczej: zgromadzi kluczowych przedstawicieli i przedstawicielki sektora publicznego, biznesu, instytucji finansowych oraz organizacji międzynarodowych w celu omówienia zmieniającej się roli kobiet w życiu publicznym oraz wypracowania rekomendacji dotyczących możliwych form wsparcia i zwiększenia zaangażowania kobiet w procesy gospodarcze. Debata zostanie zorganizowana we współpracy z Vital Voices Global Partnership, Vital Voices Chapter Poland, GlobeWomen, Amerykańsko-Polską Radą Biznesu oraz ośrodkiem analitycznym THINKTANK. Swój udział i zaangażowanie potwierdzili przedstawiciele UN Women, Vital Voices, Globe Women, amerykańskiego Departamentu Stanu oraz firm amerykańskich.
(miejsce: Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku; liczba uczestników: 40-50 osób).
Debata na temat kryzysu w strefie euro - w kontekście globalnego kryzysu finansowego.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele amerykańskich środowisk akademickich, thinktanków i instytucji finansowych. Partnerem wydarzenia po stronie amerykańskiej będzie NYU Stern School of Business.
Prezentacja możliwości inwestycyjnych w Polsce na bazie programu prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Spotkanie to zostanie poświęcone przedstawieniu Polski jako jednego z najatrakcyjniejszych miejsc dla inwestycji zagranicznych w Europie w najbliższych latach (Ernst & Young's 2012 European attractiveness survey).
Piąta edycja konferencji The Polish Equities Conference organizowana przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Citi Handlowy oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Nowym Jorku w dniach 11-12 października 2012 r. (roadshow dla spółek wchodzących w skład indeksu WIG20).
Wystawa Alina Szapocznikow. Sculpture Undone, 1955-1972 w The Museum of Modern Art w Nowym Jorku (7 października 2012 - 28 stycznia 2013) organizowana jest we współpracy m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Instytutem Polskim w Nowym Jorku. Wystawa w MoMA - jednej z najważniejszych galerii na świecie, jest trzecią, po Centrum Sztuki Współczesnej WIELS w Brukseli i Hammer Museum w Los Angeles, obszerną prezentacją twórczości tej wybitnej rzeźbiarki poza Polską. Skupia się na pracach artystki z najbardziej eksperymentalnego, późnego okresu jej twórczości.

W ramach Amerykańsko-Polskiego Tygodnia Gospodarczego planowana jest również organizacja spotkań B2B dla przedstawicieli sektora nowych technologii z Polski oraz amerykańskich inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swoich inwestycji w Polsce.

Więcej informacji, a także program wydarzenia dostępny jest poniżej:
Koncepcja oraz program
Dodatkowych informacji udziela:
p. Agnieszka Promianowska

tel.: + 22 432 83 74
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450 
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2