Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

SZKOLENIA:

1) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I AUDYT TERMOMODERNIZACYJNY

Liczba godzin: 80
Termin szkolenia: 8/9 2012
Zakres tematyczny szkolenia:

 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku;
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę;
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku;
 • Wykonanie świadectw dla budynku;
 • Termowizja;
 • Programy komputerowe.

 

2) WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM

Liczba godzin: 40
Termin szkolenia: 8/9 2012
Zakres tematyczny szkolenia:

 • Techniczne aspekty wykorzystania: energii słonecznej, otoczenia, wiatru i biomasy do produkcji ciepła;
 • Aspekty ekonomiczne zastosowania systemów energii odnawialnej;
 • Inne innowacyjne i niekonwencjonalne metody pozyskania ciepła i energii elektrycznej;
 • Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji.

 

3) RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII W PRZEMYŚLE
Liczba godzin: 40
Termin szkolenia: 8/9 2012
Zakres tematyczny szkolenia:

 • Podstawy zarządzania energią elektryczną i cieplną w zakładzie przemysłowym;
 • Typy urządzeń decydujących o zużyciu energii w zakładach przemysłowych(budowa i eksploatacja pomp, wentylatorów, sprężarek, kotłów, napędów elektrycznych itp.);
 • Urządzenia pomocnicze i systemy pomiarowe;
 • Zagadnienia związane z eksploatacją systemów energochłonnych.

 

4) ENERGY MANAGER

Liczba godzin: 48
Termin szkolenia: 8/9 2012
Zakres tematyczny szkolenia:

 • Podstawy zarządzania energią elektryczną i cieplną;
 • Efektywne wykorzystanie podstawowych systemów i urządzeń przemysłowych zużywających energię pomp, kotłów, napędów elektrycznych, układów HVAC itp.);
 • Monitoring zużycia mediów energetycznych;
 • Efektywność energetyczna budynków, OZE, kogeneracja;
 • Zagadnienia związane z wdrażaniem efektywności energetycznej.

 

5) EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH

Liczba godzin: 24
Termin szkolenia: 8/9 2012
Zakres tematyczny szkolenia:

 • Zasoby paliwowe i nowoczesne technologie energetyczne;
 • Koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej i ciepła;
 • Racjonalizacja użytkowania energii;
 • Zasady rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu;
 • Analizy ekonomiczne;
 • Audyty energetyczny,umowy ESCO;
 • Systemy pomiarowe i informatyczne;
 • Ekspertyzy wpływu na system elektroenergetyczny przyłączenia źródeł rozproszonych;
 • Oszczędność energii elektrycznej w budynkach;
 • Metodyka obliczeń.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoba do kontaktu:
Tomasz Pająk
tomasz.pajak@darr.pl

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2