Konsultacje społeczne dotyczące klonowania zwierząt do produkcji żywności na terenie Unii Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczęła ocenę wpływu na temat możliwych środków dot. klonowania zwierząt do produkcji żywności, która ma zostać zakończona do końca 2012. Dlatego też, Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w tej sprawie.

Grupami docelowymi konsultacji są:
- hodowcy zwierząt i rolnicy
- przemysł spożywczy, sektor sprzedaży detalicznej i dystrybucji
- firmy i publiczne organizacje związane z tematyką klonowania
- organizacje pozarządowe
- władze publiczne i partnerzy handlowi
- obywatele

Cel i zakres konsultacji:
Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat przyjęcia techniki i wprowadzenia środków UE w sprawie klonowania zwierząt w celu produkcji żywności, ich ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego wpływu w UE i w krajach spoza UE. Inicjatywa ta dotyczy jedynie klonowania do produkcji żywności. Nie obejmuje wykorzystania techniki klonowania do innych celów, np. badań, produkcji farmaceutyków lub ochrony zagrożonych gatunków bądź ras.

Kontekst konsultacji:
Od 1997 roku żywność z klonowanych zwierząt wymaga zezwolenia przed wprowadzeniem ich na rynek (nowelizacja Rozporządzenia Żywności). Zezwolenie nie dotyczy żywności z potomstwa sklonowanych zwierząt, które nie różnią się od tradycyjnej żywności w zakresie bezpieczeństwa żywności. Obowiązujące przepisy dotyczące zdrowia i dobrostanu mają zastosowanie zarówno dla sklonowanych zwierząt jak i do ich importowanych materiałów rozrodczych, np. nasienia, zarodków, komórek jajowych. Komisja Europejska zaproponowała nast. środki dotyczące klonowania zwierząt do celów produkcji żywność w swoim sprawozdaniu z 2010r:

1. Czasowe zawieszenie korzystania z technik klonowania w UE dla reprodukcji zwierząt o charakterze żywnościowym, korzystania z klonów tych zwierząt, importu klonów i promocji żywności z klonów.

2. Ustanowienie identyfikowalności importu nasienia i zarodków pozwalający rolnikom oraz przemysłowi założyć banki danych potomstwa klonów w UE.

Wypełnione kwestionariusze z konsultacji zostaną użyte do zebrania danych w toku oceny wpływu, które pomogą politykom zdecydować, czy zaproponować ten wniosek legislacyjny do przyjęcia w 2013 roku.

Konsultacje trwają do 3 września 2012r. Bezpośredni link do konsultacji to:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/animal_cloning_consultation_en.htm

 

 

DZIĘKUJEMY ZA PODZIELENIE SIĘ SWOJĄ OPINIĄ! 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450 
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

17.07.2012

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2