Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na Partnerów DARR S.A. przy tworzeniu i realizacji projektu j/w wybrane zostały dwa podmioty:
1. Petra Consulting Sylwia Petryna, ul. Saperów 7 58-310 Szczawno-Zdrój,
2. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A., ul. Kłodzka 27, 57 - 402 Nowa Ruda.

W ramach konkursu wpłynęły 3 oferty, które zostały rozpatrzone przez Komisję Konkursową i otrzymały w trakcie oceny następującą liczbę punktów (średnia z ocen):

  1. Petra Consulting Sylwia Petryna, ul. Saperów 7 58-310 Szczawno-Zdrój: 83,73 pkt.
  2. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A., ul. Kłodzka 27, 57 - 402 Nowa Ruda: 68,67 pkt.
  3. PHIN Consulting Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź: 67,67 pkt.
29.06.2012

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2