Trwa realizacja projektu pn. Biznesklasa bez barier, którego głównym celem jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Skutkiem przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej było złożenie prawie 100 aplikacji do projektu wraz z uproszczonymi biznesplanami. Komisja rekrutacyjna oceniła pomysły na biznes, a wykwalifikowani doradcy zawodowi przeprowadzili rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami/tkami, w wyniku czego wyłoniono uczestników/czki projektu tj. 32 osoby niepełnosprawne (13 kobiet i 19 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego.

Uczestnicy/czki projektu wzięli/ły już udział w bezpłatnych 5-dniowych, wyjazdowych szkoleniach z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie osoby podniosły swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Ogólna ocena wsparcia szkoleniowego przekroczyła poziom 4,6 (w pięciostopniowej skali ocen), co świadczy o bardzo wysokim poziomie oferowanych usług i zadowoleniu uczestników/czek. Obecnie przyszli przedsiębiorcy są w trakcie 8-godzinnego bezpłatnego coachingu biznesowego I związanego z zakładaniem działalności gospodarczej i pisaniem biznesplanów. W najbliższym czasie czeka nas realizacja kolejnych etapów projektu, polegających na:
- przygotowaniu przez uczestników/czki projektu profesjonalnych wniosków o dotację i wyłonieniu do dofinansowania min. 27 najlepszych pomysłów na biznes,
- rejestracji firm i udzieleniu bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 40 tys. złotych dla każdej nowoutworzonej w ramach projektu firmy,
- rozpoczęciu udzielania podstawowego wsparcia pomostowego - bezzwrotnej pomocy finansowej dla firm (do 1300 zł na miesiąc przez 6 miesięcy) oraz indywidualnego coachingu biznesowego II z prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji (6 godzin).

Nasz projekt i intensywna działalność w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została doceniona przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, który zaprosił nas do udziału w programie telewizyjnym, emitowanym na antenie TVP Wrocław pn. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi". Program składający się z cyklu 10 audycji ukazuje zmiany zachodzące w poszczególnych społecznościach oraz korzyści, jakie płyną z korzystania ze środków unijnych.

 

25.06.2012

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2