Szanowni Państwo,

5 marca 2012 r. rozpocznie się kolejna rekrutacja do projektu pn. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). 

Od października 2011 r. przedsiębiorcy, którzy odczuwają niekorzystne skutki spowolnienia gospodarczego mogą zgłosić swoją firmę do udziału w projekcie pn. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Przedsięwzięcie jest zaprojektowane i realizowane przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z partnerem, Małopolską Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie.

Głównym celem projektu ISR jest wczesne udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom, których sytuacja finansowo-ekonomiczna ich firm uległa pogorszeniu. Zakwalifikowane firmy otrzymają kompleksową i zindywidualizowaną pomoc w postaci finansowania kosztów usług doradczych, szkoleniowych oraz działań z obszaru outplacementu. Głównym elementem wsparcia będzie opracowanie przez ekspertów Planu Rozwoju na miarę potrzeb każdej firmy, poprzedzonego analizą sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. Projekt obejmie wdrożenie przez specjalistów wskazanych w Planie działań o charakterze naprawczym, bądź rozwojowym, a następnie monitoring dynamiki zmian w firmie.
Projekt jest skierowany do firm z sektora MMSP, jak również do dużych przedsiębiorstw, które posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do udziału w projekcie ISR zostaną zaproszeni przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria formalne obejmujące: strukturę firmy (przynależność do sektora MŚP lub duże przedsiębiorstwo), sytuację finansowo-ekonomiczną (przedsiębiorca nie spełnia definicji „przedsiębiorcy zagrożonego"), a także strukturę organizacyjną - wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa, które posiadają struktury w co najmniej 2 województwach lub przedsiębiorstwa, które nie korzystały wcześniej i nie ubiegają się o środki w ramach pomocy publicznej na te same usługi doradcze czy szkoleniowe.
Aplikacja firm do projektu jest możliwa wyłącznie poprzez dwuetapowy formularz on-line, zamieszczony w okresie naboru na stronie internetowej projektu www.isr.parp.gov.pl. Formularz stanowi narzędzie informatyczne, które zawiera system określonych parametrów finansowych i ekonomicznych, pozwalających na wytypowanie firm kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektu ISR.
Obok komponentu doradczo-szkoleniowego, partner projektu - MSAP, realizuje równolegle komponent badawczy, którego celem jest wczesna identyfikacja zjawisk przyczyniających się do pogorszenia się sytuacji w gospodarce, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw.
W okresie od października 2011 r. do kwietna 2013 roku zaplanowano cztery nabory firm. Każdy zostanie poprzedzony ogłoszeniem na stronie internetowej projektu a także informacjami w prasie. W pierwszym, pilotażowym naborze wybrano 17 firm do wsparcie. Kolejna rekrutacja zostanie rozpoczęta 5 marca 2012 r. i wyłoni kolejnych 40 firm, które otrzymają nieodpłatnie pakiet usług doradczo-szkoleniowych.
Łącznie w trakcie realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania wsparcie zyska ponad 4500 pracowników z 210 przedsiębiorstw.
Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

Zobacz ulotkę

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013.

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2