W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy pracowników naukowych dolnośląskich uczelni do udziału w projekcie Wortal Transferu Wiedzy.

 

 

WORTAL TRANSFERU WIEDZY to internetowa platforma komunikacji sfery nauki i biznesu będąca systemem gromadzącym i upowszechniającym informacje o badaniach i rozwiązaniach gotowych do komercjalizacji.

WORTAL TRANSFERU WIEDZY jest projektem realizowanym przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechnika Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

Założenia projektu:

  • usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstw zajmującymi się wdrażaniem innowacji, a pracownikami naukowymi,
  • kojarzenie specjalistów zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie rozwiązań technologicznych i wymiany wiedzy,
  • ułatwienie transferu i dyfuzji nowoczesnych rozwiązań do gospodarki poprzez dostęp do bazy oferty sfery B+R zawierającej wszystkie możliwe informacje na temat specjalistycznej oferty, powstałych już innowacyjnych rozwiązań i prowadzonych obecnie prac naukowo-badawczych na terenie Dolnego Śląska.

 

Do kogo skierowany jest projekt?
Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jednostek naukowych, jak i przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, których miejsce pracy zlokalizowane jest w województwie dolnośląskim.

Korzyści dla sfery nauki:
- prezentacja oraz promocja profilu zawodowego i osiągnięć naukowca,
- możliwość komercjalizacji proponowanych rozwiązań,
- wdrażanie wyników badań w praktyce,
- wymiana doświadczeń i zdobywanie nowych umiejętności,
- wiedza na temat zapotrzebowań na konkretne innowacje zgłaszane przez sferę biznesu.

Korzyści dla sfery biznesu:
- prezentacja oraz promocja profilu działalności firmy,
- możliwość wyszukania innowacyjnych ofert ukierunkowanych na zastosowanie gospodarcze,
- możliwość transferu nowych technologii i poprawa jakości produktów i usług,
- wymiana doświadczeń i poszerzanie kontaktów naukowo-biznesowych,
- promocja innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w wyniku współpracy ze sfera nauki.

Informacje i szczegóły odnośnie projektu i rekrutacji uczestników znajdą Państwo na stronie www.innowacyjnyregion.pl lub pod nr tel. 71 347 14 18.

PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPOŁPRACY SFERY NAUKI I PRZESIĘBIORSTW.
PROJEKT "WORTAL TRANSFERU WIEDZY" JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (85%) ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETÓW PAŃSTWA (15%).

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2