Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, iż od stycznia 2012 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Akademia kompetencji - inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans zawodowych kobiet poprzez podniesienie poziomu ich motywacji, wiedzy i umiejętności kluczowych w branżach związanych z B+R i innowacjami.

Projekt skierowany jest do minimum 90 kobiet, które pracują na obszarze województwa dolnośląskiego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Podstawowe wsparcie oferowane w ramach Projektu:
1. Szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w działalności B+R;
2. Szkolenia w zakresie finansowych aspektów prowadzenia działań innowacyjnych;
3. Szkolenia w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych;
4. Warsztaty motywacyjno-aktywizujące, podnoszące kompetencje społeczne w zakresie motywacji do zarządzania i samostanowienia na rynku pracy.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji, dokumenty do pobrania i regulaminy zostaną opublikowane w I kwartale 2012 roku.


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
pokój A104 (I piętro)
Osoba do kontaktu: Agata Rynkiewicz
tel: 074 64 80 448
e-mail: agata.rynkiewicz@darr.pl

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2