Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, iż w partnerstwie z Fundacją EUDAJMONIA rozpoczyna od stycznia 2012 roku realizację projektu pn. „Biznesklasa bez barier", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

 

PROJEKT„BIZNESKLASA BEZ BARIER"

Głównym celem Projektu jest zwiększenie w okresie styczeń 2012r. - październik 2013r. poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt skierowany jest do minimum 32 osób niepełnosprawnych (13 kobiet i 19 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące (5 uczestników/czek) jak i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej min. przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dwuetapowy proces rekrutacji rozpocznie się w lutym 2012 i będzie trwał do kwietnia 2012 roku.
Etap I - składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.
Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.
Na podstawie sumy oceny (punktowej) I i II etapu wybór 32 uczestników/czek projektu z najwyższymi ocenami. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa (do 10 osób).

Podstawowe wsparcie oferowane w ramach Projektu:
Etap I - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 40-godzinne, 5-dniowe, wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport. Planowany termin realizacji szkoleń to maj-czerwiec 2012r.
Etap II - COACHING BIZNESOWY I - 8 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje, realizowanego w okresie od maja do lipca 2012r. Dodatkowo zapewniamy zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport.
Etap III - DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY - zostaną przyznane minimum 27 uczestnikom/czkom projektu/mikroprzedsiębiorcom (min. 11 kobiet i 16 mężczyzn), których wnioski o dotację zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Średnio 36 000 zł na osobę/mikroprzedsiębiorcę i maksymalnie 40 000 zł. Niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% dotacji. Planuje się, że posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odbędą się w okresie lipiec - sierpień 2012r.
Etap IV - PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE - przysługuje wszystkim uczestnikom/czkom projektu, którzy otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego mikroprzedsiębiorcom zostanie przyznana pomoc finansowa, w średniej wysokości 1300 zł na miesiąc, przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy skorzystają z 6-godzinnego indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzenia firmy i efektywnego wykorzystania dotacji. Termin składania i oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie zbieżny z terminami planowanymi w Etapie III.
Etap V - PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - w uzasadnionych przypadkach zagrażających trwałości przedsięwzięcia, minimum 8 uczestników/czek projektu (mikroprzedsiębiorców) otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe, w średniej wysokości 1300 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy. Nabory wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędą się w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego.

Wsparcie towarzyszące:
COACHING PSYCHOLOGICZNY - po 6 godzin dla wszystkich uczestników/czek projektu.
ASYSTENT/KA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (dla osoby niewidomej, tłumacz/ka języka migowego itp.).
SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY - np. syntetyzator mowy, program powiększający do komputera, myszka dla osób z obniżoną motoryką.
PORADNICTWO ZAWODOWE - po 4 godziny dla uczestników/czek projektu, którzy/e nie otrzymają dotacji.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji, dokumenty do pobrania i regulaminy zostaną opublikowane w styczniu 2012 roku.

 

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
Pokój A201 (II piętro)
Osoba do kontaktu: Anna Pielich
Tel.: 074 64 80 428, 663 425 007 
e-mail: anna.pielich@darr.pl
http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/ (strona w budowie)


Lider Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
Tel.: 074 64 80 400, fax: 074 64 80 417
e-mail: darr@darr.pl
http://www.darr.pl/

Partner Projektu:

Fundacja EUDAJMONIA
Ul. Żarska 14/1, 59-100 Polkowice
Tel.: 601 911 008, e-mail: biuro@eudajmonia.pl
http://www.eudajmonia.pl/


Człowiek - najlepsza inwestycja

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2