Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt, którego celem jest złagodzenie negatywnych skutków zmiany gospodarczej. „Instrument Szybkiego Reagowania" jest projektem partnerskim realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej). W jego ramach PARP planuje udzielić kompleksowego, długoterminowego wsparcia szkoleniowo - doradczego, w wyniku którego 210 przedsiębiorstw otrzyma kompleksową pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Rozwoju.

Projekt jest skierowany do firm z sektora MMSP, jak również do dużych przedsiębiorstw, które posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do udziału w projekcie ISR zostaną zaproszeni przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria formalne obejmujące: strukturę firmy (przynależność do sektora MŚP lub duże przedsiębiorstwo), sytuację finansowo- ekonomiczną (przedsiębiorca nie spełnia definicji „przedsiębiorcy zagrożonego"), a także strukturę organizacyjną - wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa, które posiadają struktury w co najmniej 2 województwach lub przedsiębiorstwa, które nie korzystały wcześniej i nie ubiegają się o środki w ramach pomocy publicznej na te same usługi doradcze czy szkoleniowe.

Aplikacja firm do projektu jest możliwa wyłącznie poprzez dwuetapowy formularz on-line, zamieszczony w okresie naboru na stronie internetowej projektu www.isr.parp.gov.pl.

Formularz stanowi narzędzie informatyczne, które zawiera system określonych parametrów finansowych i ekonomicznych, pozwalających na wytypowanie firm kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektu ISR.
Zakwalifikowane firmy otrzymają kompleksową i zindywidualizowaną pomoc w postaci finansowania kosztów usług szkoleniowych, doradczych oraz działań z obszaru outplacementu. Głównym elementem wsparcia będzie opracowanie przez ekspertów Planu Rozwoju na miarę potrzeb każdej firmy, poprzedzonego analizą sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. Projekt obejmie wdrożenie przez specjalistów wskazanych w Planie działań naprawczych bądź rozwojowych, a następnie monitoring dynamiki zmian w firmie.

Wykonawcą działań szkoleniowo-doradczych w projekcie ISR jest firma WYG International.

Obok komponentu doradczo-szkoleniowego, partner projektu - MSAP, realizuje równolegle komponent badawczy, którego celem jest wczesna identyfikacja zjawisk przyczyniających się do pogorszenia się sytuacji w gospodarce, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw.

W okresie od października 2011 r. do kwietna 2013 roku zaplanowano cztery nabory. Każdy zostanie poprzedzony ogłoszeniem na stronie internetowej projektu a także informacjami w prasie. Pierwszy, pilotażowy nabór został zakończony. Łącznie w trakcie realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania wsparcie zyska ponad 4500 pracowników z 210 przedsiębiorstw.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052

22.12.2012

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2