Tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi obcego kapitału na rozwój innowacyjnej działalności to najważniejszy cel projektu pn. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP realizowanego przez Zespół Realizacji Zadań T-Parku DARR S.A.

Brak kapitału to jedna z największych barier rozwoju przedsiębiorstw. Problemy związane z pozyskaniem zewnętrznego finansowania innowacyjnej działalności najczęściej napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa. Kapitał własny bądź ten pochodzący od rodziny i przyjaciół nie zawsze pozwala na przeprowadzenie bardziej ambitnych inwestycji, a instytucje finansowe przed udzieleniem kredytu mogą zażądać zabezpieczeń, którymi start-upy nie dysponują. Jak zatem pozyskiwać środki z innych źródeł, jak rozpocząć współpracę z zewnętrznym inwestorem, jakich wystrzegać się błędów w kontaktach z funduszami podwyższonego ryzyka oraz jak działa rynek NewConnect? Odpowiedzi na te pytania mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy przystąpią do projektu Inwestuj w innowacje. W organizowanych w ramach projektu szkoleniach przedsiębiorca może uzyskać teoretyczną wiedzę z zakresu współpracy z inwestorem typu Venture Capital czy poznać zasady funkcjonowania i debiutu spółek na alternatywnym rynku obrotu giełdowego - Newconnect. Oprócz szkoleń z zakresu rynku kapitałowego przedsiębiorcy uczestniczą w praktycznych warsztatach z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych. Poznają tajniki budowy swojego wizerunku, dowiadują się jak nawiązać relację z mediami, w jaki sposób należy prezentować własną firmę oraz zachęcić kontrahentów do współpracy a inwestorów do wejścia kapitałowego.

Szkolenia mają na celu przygotowanie kadry zarządzającej firm uczestniczących w projekcie do konferencji organizowanej w sali notowań NewConnect GPW w Warszawie.

VI konferencja projektu Inwestuj w innowacje odbyła się 17 listopada. Podczas konferencji każda z firm miała możliwość prezentacji oferty i profilu swojej działalności przed szerokim gronem inwestorów. Częścią każdego wystąpienia był krótki film przedstawiający prezentowane przedsięwzięcie biznesowe.

Spotkanie przedsiębiorców z inwestorami w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych wzbogacone było o wystąpienia przedstawicieli instytucji finansujących nietuzinkowe, a co za tym idzie bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Konferencja stwarza okazję nie tylko do zaprezentowania pomysłów biznesowych, ale i do spotkania z inwestorem, a także weryfikacji swoich założeń.

Firmy uczestniczące w VI edycji projektu to:

 

  1. Fibar Group
  2. Apeiron Synthesis
  3. Dydacto S.A.
  4. MGM Systems S.A.
  5. Finansosfera.pl
  6. Planet Soft IT Outsourcing
  7. Guardier
  8. TFE
  9. Internet Union
  10. E-Ventures

 

 

Opis prezentowanych przedsięwzięć oraz kontakt do osób reperezntujących firmę w rozmowach z inwestorami można naleźć w broszurze konferencyjnej.

Ponadto uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchać wykładów związanych z inwestycjami i rynkiem kapitałowym. Relacje inwestorskie na GPW i NewConnect oraz jak dbać o inwestorów indywidualnych to temat podjęty przez Pana Jarosława Dominiaka, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów. Zagadnienia związane z wyceną spółek na wczesnym etapie rozwoju przedstawił Grzegorz Jajuga, Prezes Zarządu Fitz Roy Sp. z o.o. Tematykę gotowości inwestycyjnej oraz oceny innowacyjnych pomysłów przybliżył zarówno inwestorom, jak i przedsiębiorcom Manager Connect Midlands, Pan Paul Jenkinson. Na zakończenie konferencji zaprezentowany został rynek Catalyst w temacie emisja obligacji jako dodatkowe źródło finansowania przedsiębiorstw.

Wszystkim uczestnikom projektu oraz inwestorom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w konferencji i zapraszamy na kolejne edycje projektu Inwestuj w innowacje.

Więcej informacji:

Tomasz Ferenz
tomasz.ferenz@t-park.pl
tel. 74 648 04 30

Marek Urbański
marek.urbanski@darr.pl
tel. 74 648 04 47

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2